Podczas czwartkowej konferencji szef resortu sprawiedliwości był pytany o karę 1 mln euro za każdy dzień działania Izby Dyscyplinarnej, jaką nałożył na Polskę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za nie wykonanie nałożonych środków tymczasowych (chodzi o zawieszenie ID). 

Zbigniew Ziobro stwierdził, że Polska nie może ulegać bezprawiu. Powołał się przy tym na niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który - jak mówił - wskazał, że "tak daleko idąca ingerencja ze strony TSUE wykracza poza zapisy traktatowe, na które Polska się zgodziła".

Szef MS ocenił, że jest to pewien element presji. - Tylko słabi ulegają presji. Róbmy swoje, reformujmy wymiar sprawiedliwości i dbajmy o praworządność Unii Europejskiej - mówił Ziobro. Jak przy tym zaznaczył, standardy UE wymagają tego, aby prawo było wszędzie tako samo egzekwowane.

Czytaj więcej

TSUE: Polska zapłaci 1 mln euro kary za każdy dzień pracy Izby Dyscyplinarnej