Przewinienia dyscyplinarne "ustalonych sędziów" (w komunikacie nie podano ich nazwisk) miały polegać na podjęciu "bezprawnych działań w postaci publicznego kwestionowania skuteczności powołania Małgorzaty Manowskiej na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego oraz podważania legalności jej wyboru na stanowisko Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności na podejmowaniu działań kwestionujących umocowanie konstytucyjnych organów państwa – Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego oraz podżegania sędziów do łamania przepisów prawa m.in. w drodze odmowy orzekania z innymi sędziami, których kandydatury zostały przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Sądownictwa, powołaną na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r., a także na publicznym kwestionowaniu art. 190 ust. 1 Konstytucji określającego zasadę powszechnej mocy obowiązującej i ostatecznego charakteru wyroków Trybunału Konstytucyjnego".

Czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Krakowie
Kolejny sędzia z Krakowa zawieszony w czynnościach za orzekanie wbrew wyrokowi TK

Przypomnijmy, iż we wrześniu do Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Dagmary Pawełczyk-Woickiej,  wpłynęło oświadczenie podpisane przez jedenaścioro sędziów, w którym odmawiają rozpoznawania spraw w składach z udziałem każdego sędziego, którego kandydatura została przedstawiona prezydentowi przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Czytaj więcej

11 sędziów z Krakowa odmawia orzekania z nominantami nowej KRS

- Nie możemy być obojętni wobec łamania prawa. (...) wraz z dziesięcioma sędziami Sądu Okręgowego Krakowie złożyliśmy oświadczenie o odmowie rozpoznawania spraw z osobami, które nie mogą tworzyć sądu. To przykre do czego doprowadziła władza oraz chęć własnych korzyści - wyjaśniał wówczas sędzia Maciej Czajka.

Oprócz niego pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberle, Janusz Kawałek, Joanna Makarska, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska oraz Katarzyna Wierzbicka.

Wcześniej podobne oświadczenie złożył sędzia Waldemar Żurek.

Czytaj więcej

Sędzia Waldemar Żurek
Sędzia Żurek odmawia orzekania z nominantami nowej KRS