Postanowienie z 14 lipca zobowiązuje Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej, ale tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, są niezgodne z polską konstytucją.

Czytaj więcej

Polski rząd skarży postanowienia TSUE

Wniosek o uchylenie ww. postanowienia wpłynęło do Komisji w dniu 16 sierpnia 2021 r.  wraz z odpowiedzią na pismo Komisarza D. Reydersa z dnia 20 lipca br., dotyczące ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE – postanowienia z dnia 14 sierpnia br. o zastosowaniu środka tymczasowego w sprawie C-204/21 R oraz wyroku z dnia 15 lipca br. w sprawie C-791/19.