Co konkretnie piszą prawnicy? W związku z ostatnimi doniesieniami o kampaniach nienawiści i zastraszania prowadzonych przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość przeciwko polskim sędziom, a także w związku z mającym wkrótce nastąpić przymusowym odejściem na emeryturę do 40 proc. sędziów – planowanym na 3 lipca 2018 r. – International Bar Association's Human Rights Institute – IBAHRI (Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wzywa do zaprzestania prześladowania sędziów. Ponadto IBAHRI apeluje o przestrzeganie praworządności oraz o respektowanie praw człowieka i norm demokratycznych.

Czytaj także: Gersdorf: Sędziowie nie mają wojska. Sędzia zawsze przegra z władzą

Współprzewodniczący IBAHRI ambasador (emerytowany) Hans Corell stwierdził: – Tocząca się „kampania zastraszania i szykan prowadzona przez instytucje rządowe", na którą skarży się wielu polskich sędziów, dominowanie państwa nad Krajową Radą Sądownictwa, z uprawnieniami do powoływania sędziów, oraz niestosowanie się urzędników państwowych do orzeczeń Sądu Najwyższego wydawanych przeciwko nim stanowią jawny atak na polskie sądownictwo, który jest sprzeczny z zasadą rozdziału władzy i zagraża rządom prawa.

Czytaj także: Czy polscy sędziowie utracili dobre imię

Współprzewodniczący dodał: – Zwracamy uwagę polskiego rządu na pierwszy punkt podstawowych zasad niezawisłości sądownictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, według którego: „Niezawisłość sądownictwa powinna być zagwarantowana przez państwo i wpisana do konstytucji lub prawa krajowego. Obowiązkiem wszystkich rządowych i innych instytucji jest respektowanie i przestrzeganie niezawisłości sądownictwa".

Według doniesień sędziowie, którzy zgłaszali sprzeciw lub orzekali na niekorzyść urzędników państwowych uznanych za winnych naruszenia prawa, stali się obiektem nieustających osobistych ataków, gróźb stronniczego postępowania dyscyplinarnego lub karnego, zarzutów o korupcję lub kampanii nienawiści.

Współprzewodniczący IBAHRI sędzia Michael Kirby AC CMG zauważył: – Jeżeli takie działania są wszczynane i prowadzone przez państwo, stanowią one niebezpieczne próby władz państwowych uciszenia społeczeństwa obywatelskiego i ogólnie prawników. Sędziowie nie powinni być karani za wykonywanie swojego zawodu zgodnie z prawem, kiedy z ramienia rządu sprawują wymiar sprawiedliwości w polskim społeczeństwie. IBAHRI wzywa do zaprzestania wszelkich prowadzonych przez instytucje rządowe działań, które tworzą atmosferę wszechogarniającej opresji wobec sędziów i ograniczają ich uprawnienia do funkcjonowania w sposób niezawisły.

Współprzewodniczący dodał: – Niezmiernie ważne jest, aby polski rząd pilnie podjął wszelkie możliwe działania mające służyć przywróceniu pozycji krajowego sądownictwa, w której możliwe będzie wykonywanie zgodnych z prawem czynności zawodowych bez narażenia się na groźby, zastraszanie, szykanowanie czy ingerencję oraz zgodnie z konstytucją państwa i międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Jako kraj, którego dzielni obywatele doznali w ostatnich dekadach licznych ataków na praworządność i niezawisłość władzy sądowniczej, Polska ma szczególne powody, aby pamiętać i doceniać ogromne znaczenie ochrony praw człowieka, rządów prawa i norm konstytucyjnych.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

IBAHRI usilnie wzywa polskie władze państwowe do wycofania politycznie motywowanych zarzutów karnych lub dyscyplinarnych stawianych sędziom, do porzucenia niebezpiecznej retoryki pełnej agresji, a także do przerwania nieustannego ataku na rządy prawa.

- Internetional Bar Association