Minister sprawiedliwości powołał właśnie zespół do spraw czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów. W jego skład weszli sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa i rzecznicy dyscyplinarni.

Po co ten zespół? Będzie analizował funkcjonowanie zreformowanego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zajmie się też analizą problematyki związanej z etyką zawodową sędziów. Tak by – na bazie obowiązujących przepisów – pomóc w wypracowywaniu katalogu dobrych praktyk, którymi sędziowie winni kierować się w pracy zawodowej i poza nią.

Minister nie wyklucza też zmian w przepisach, a także w zbiorze zasad etyki zawodowej sędziów. Sędziowie nie mają wątpliwości: chodzi o ludzi, którzy wspomogą MS w ściganiu niepokornych sędziów.