Jesienią Zbigniew Ziobro zaproponował zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Chodzi o organizację pracy w sądach. Teraz w sprawie tych propozycji wypowiedziała się Krajowa Rada Sądownictwa. Co proponuje minister sprawiedliwości?

Jeśli na rozprawie odwoławczej zabraknie jednego z bocznych sędziów (nie referenta), pojawi się jego zastępca. Dzięki temu rozprawa się odbędzie. Minister sprawiedliwości chce zmienić także (po raz kolejny) regulamin urzędowania sądów powszechnych. Rzecz dotyczy m.in. nowych funkcji systemu losowego przydziału spraw (SLPS).

Czytaj też: Regulamin sądów znów pozwoli na ręczne sterowanie

Co jeszcze proponuje minister? Po pierwsze, sędzia wizytator za zgodą ministra sprawiedliwości będzie mógł zostać przewodniczącym wydziału w sądzie. Zmienia się też pensum dla osób funkcyjnych. I tak, prezesi większych sądów (powyżej 100 etatów orzeczniczych) mają orzekać co najmniej w 25 proc. liczby spraw, jakie orzekają pozostali sędziowie.

Mniej ma być także odroczeń. Gdy na rozprawie apelacyjnej nie pojawi się jeden z sędziów (poza referentem), nie będzie ona odraczana. Nieobecnego sędziego zastąpi inny. Ma to przyspieszyć orzekanie w drugiej instancji.

I sprawa najważniejsza: system losowego przydziału spraw dysponuje już funkcją umożliwiającą większy udział w sumie przydzielanych spraw sędziego, któremu wprowadzono do systemu dodatkowy przydział. Dlatego możliwe staje się pełne wdrożenie losowania także po przydzieleniu do wydziału nowego sędziego. Ten miał otrzymywać 25 proc., 50 proc. lub 75 proc. wszystkich spraw wpływających do wydziału. Tak chciał minister.

– Zmiana § 51 ust. 3 regulaminu urzędowania sądów powszechnych zakłada, że w celu szybszej realizacji przydziału w razie przydzielenia do wydziału kolejnego sędziego lub asesora sądowego (...) przewodniczący wydziału może zwiększyć udział w przydziale do 75 proc. spraw podlegających przydziałowi w danej kategorii. Zdaniem Rady przepis ten powinien umożliwiać przydział do 100 proc. wpływających spraw.