Są udostępnione od września za pośrednictwem internetowej witryny Trybunału.

Na jego stronie internetowej www.trybunal.gov.pl udostępniane są także elektroniczne kopie dokumentów w sprawach, które rozpatruje TK: wniosków, skarg i pytań prawnych, oraz stanowisk uczestników postępowań: Sejmu, Prokuratury Generalnej.

Obecnie można oglądać pisma procesowe w sprawach, w których wyznaczony został termin rozprawy, oraz niektóre dotyczące tych  przekazanych do rozpoznania w 2011 r. Dokumenty w sprawach, które  zostały wszczęte w latach wcześniejszych, będą sukcesywnie umieszczane w Internecie.

Zobacz więcej:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Sędziowie i sądy

»

Sądy i trybunały

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

»

Trybunał Konstytucyjny