Rozprawa została przełożona na 15 czerwca 2021 r. Informację podaje TVP Info i - jako nieoficjalną - Polska Agencja Prasowa.

13 maja TK w składzie: Krystyna Pawłowicz (przewodniczący), Bartłomiej Sochański (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Stanisław Piotrowicz oraz Justyn Piskorski,  miał  rozpoznać pytanie o to, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie zadali sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN.

Według RPO sędzia Justyn Piskorski powinien zostać wyłączony z orzekania, gdyż zajmuje  miejsce prawidłowo wybranego sędziego TK, od którego Prezydent RP nie odebrał ślubowania. Pierwszy wniosek RPO o wyłączenie sędziego dublera Trybunał Konstytucyjny oddalił.

Od pierwszej rozprawy 28 kwietnia 2021 r. (odroczonej z wniosku RPO) miało miejsce istotne wydarzenie: cztery dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka w polskiej sprawie orzekł, że niewłaściwe obsadzenie sądu narusza prawo obywateli do sądu. Chodziło o  skład Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadał sędzia Mariusz Muszyński, wybrany do TK w 2015 r. na miejsce już wcześniej obsadzone.

- Z uwagi na wydanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wyroku w dniu 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z .o. o przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18), Rzecznik zmuszony jest do wniesienia kolejnego wniosku o wyłączenie od orzekania Pana Justyna Piskorskiego z uwagi na zaistnienie nowych okoliczności mających zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia niedopuszczalności udziału osoby objętej wnioskiem w orzekaniu – pisze RPO Adam Bodnar. - Rzecznik wskazuje, że powody wyłączenia osoby objętej niniejszym wnioskiem dotyczą zarówno braku jej prawidłowego umocowania w Trybunale Konstytucyjnym, jak braku gwarancji niezawisłości i bezstronności.

RPO zauważa, że Justyn Piskorski został wybrany do TK z naruszeniem art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż zastąpił zmarłego prof. Lecha Morawskiego, wybranego przez Sejm RP  2 grudnia 2015 r., mimo że nie było wakującego miejsca w Trybunale.

- Z tego powodu, jako następca osoby wybranej na miejsce już przed nią prawidłowo obsadzone, również pan Justyn Piskorski jest nieuprawniony do zasiadania w TK i wykonywania czynności właściwych sędziemu sądu konstytucyjnego. Udział pana Justyna Piskorskiego w rozpatrywaniu niniejszej sprawy powoduje, że skład orzekający nie spełnia wymogów ustanowienia zgodnie z prawem i nie odpowiada międzynarodowym zobowiązaniom Polski. Zatem osoba objęta wnioskiem powinna zostać odsunięta od orzekania w niniejszej sprawie. Orzeczenie wydane z udziałem osoby nieuprawnionej do zasiadania w TK będzie z gruntu wadliwe - napisał Rzecznik do TK.