Trwają prace nad nowelizacją prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podczas obrad w senackich komisjach: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji. zaakceptowano zmiany postulowane m.in. przez środowisko adwokackie.

Dotyczą one m.in. doręczeń pism między profesjonalnymi pełnomocnikami występującymi w sądach administracyjnych.

– Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez komisje senackie do ustawy przyjętej już przez Sejm wystarczy zawarcie w piśmie oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma pełnomocnikowi drugiej strony. Nie będzie konieczne dołączanie dowodu nadania listu poleconego – zwraca uwagę Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podkreśla, że zgodnie ze zmianami pisma nie będą tak jak dziś doręczane za pośrednictwem sądu, tylko bezpośrednio pomiędzy adwokatami czy radcami prawnymi.

W komisjach senackich przyjęto także zmiany, które mają pozostawić obecny stan rzeczy, m.in. co do opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i stawek, na postawie których ustalane jest wynagrodzenie pełnomocników.

Wbrew temu, co uchwalił Sejm, senatorowie uznali, że pełnomocnik z urzędu nie będzie musiał składać opinii o braku podstaw wniesienia skargi kasacyjnej do sądu. Opinia ta będzie składana w izbie adwokackiej lub radcowskiej. To na organach samorządu będzie spoczywał obowiązek oceny, czy opinia adwokata lub radcy jest słuszna.

W Senacie wykreślono także przepis przyjęty przez Sejm, zgodnie z którym sąd administracyjny mógłby w uzasadnionych wypadkach obniżyć wynagrodzenie dla pełnomocnika.

– Stawki są dziś i bez tego tak niskie, że możliwość ich obniżenia uczyniłaby iluzorycznym wynagrodzenie dla pełnomocników – ocenia wiceprezes Trela.

Zmiany musi jeszcze zaakceptować Senat, a potem Sejm.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

etap legislacyjny: trafi do Senatu