W najbliższy wtorek podczas spotkania z prezesami sądów ma zapaść ostateczna decyzja o powołaniu instytucji rzecznika sądów. Trwają też prace nad zbiorem praktycznych informacji dla dziennikarzy – ma być gotowy już w maju. Wszystko po to, by poprawić nie najlepszy dziś wizerunek sądów.

Dobre rady zawsze w cenie

Nad przygotowaniem materiałów dla dziennikarzy pracuje specjalny Zespół do spraw Standardów Komunikacji w Sądach. Koniec prac zespołu zaplanowano na kwiecień.

– Poradnik będzie dedykowany wszystkim dziennikarzom, którzy przygotowują swoje materiały w sądach i chcieliby uzupełnić wiedzę z prawa – wyjaśnia „Rzeczpospolitej" sędzia Waldemar Żurek, członek zespołu z ramienia Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz informacji praktycznych, np. danych kontaktowych, w zbiorze znajdą się też inne: np. o konsekwencjach wyłączenia jawności rozprawy, o tym, jak należy traktować prawo do ochrony wizerunku oskarżonych, kiedy dziennikarz może żądać dostępu do akt, kiedy sędzia ma prawo odmówić udzielenia informacji, a kiedy nie.

– W sądach pojawia się coraz więcej dziennikarzy. Zależy nam na dobrej współpracy, a taki poradnik może podnieść jej jakość – zapewnia Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii w MS.

Ma też powstać nowa instytucja – rzecznik sądów. Prezesi sądów są jej zwolennikami.

Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, przekonuje, że potrzebna jest osoba, która profesjonalnie będzie reprezentować całe środowisko.

Rzecznik nad rzecznikami

Ewa Barnaszewska, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, twierdzi, że potrzebny jest ktoś, kto bardzo merytorycznie przedstawi na zewnątrz prawdziwy obraz sądownictw. – Nie chodzi o wybielanie, tylko o rzetelny przekaz – zastrzega.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Do zwolenników nowej instytucji należy też Roman Hauser, przewodniczący KRS. – Są sprawy, w których należy szybko reagować, bo często sprawa w mediach żyje jeden dzień, a jej negatywne konsekwencje odczuwa się latami. Rzecznik powinien mieć możliwość szybkiego sprawdzenia faktów, by móc na bieżąco komentować wydarzenie na równi z politykami – uważa.

Kto powinien wybierać rzecznika? I gdzie należy go usytuować?

Prezes Józefowicz uważa, że między KRS a Ministerstwem Sprawiedliwości. Zdaniem Ewy Barnaszewskiej powinien działać przy KRS.

Nie najlepiej myślimy o sądach

Średni poziom zaufania

Z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że:

- wiedza Polaków o pracy sądów pochodzi głównie z mediów i rozmów ze znajomymi,

- najlepiej oceniają sądy ci, którzy bezpośrednio uczestniczyli w rozprawach,

- ankietowani pozytywnie ocenili profesjonalizm sędziów i panowanie nad rozprawą. Średni poziom zaufania do sądów wśród wszystkich respondentów wyniósł 4,28 w 7-stopniowej skali.