Przypomnijmy, iż w myśl obowiązującego od kwietnia rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów wynosi od 3,2 do 4,8 tys. zł. Przy czym wyższe stawki były liczone wstecz – od stycznia 2019 r.

Teraz NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa wystąpiło do ministra Zbigniewa Ziobry o podniesienie maksymalnej stawki z 4,8 do 5,5 tys. zł.

Jak uzasadnia swój wniosek?

- Asystenci sędziów i starsi asystenci sędziów stanowią fachową grupę zawodową prawników, będących wsparciem dla sędziów, którzy powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie adekwatne do swojej wiedzy i doświadczenia - czytamy w piśmie do szefa resortu sprawiedliwości.

Dalej "S" wskazuje, że wnioskowana zmiana umożliwi objęcie asystentów i starszych asystentów podwyżkami związanymi z zaplanowanym od 1 października 2019 r. wzrostem funduszu wynagrodzeń oraz planowanym dalszym wzrostem w roku budżetowym 2020. - Przy wskazaniu górnej kwoty wynagrodzenia zostały wzięte pod uwagę aktualne dane o maksymalnym wynagrodzeniu w tej grupie zawodowej oraz wysokość środków, które mogą zostać przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń, przypadająca na jeden etat w roku bieżącym i roku następnym - podkreśla "Solidarność" Pracowników Sądownictwa.