Sędzia Postulski z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie został wybrany ponownie na trzyletnią kadencję.

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości(EJTN) zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziów) ze wszystkich państw członkowskich UE. Organizuje program wymiany dla sędziów i prokuratorów, liczne szkolenia i konferencje, koordynuje współpracę krajowych instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości, w tym w ramach ubiegania się o środki pomocowe UE. Wydarzenie organizowane w ramach EJTN koncentrują się na zagadnieniach prawa Unii Europejskiej, znajomości języków obcych oraz systemów prawnych państw członkowskich UE.