Przypomnijmy, iż 13 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów demonstrowało ok. 2 tys. pracowników sądownictwa i prokuratury, domagających się podwyżek płac. Solidarność wskazuje, że ok. 40 proc. pracowników nie miało żadnej podwyżki od 10 lat.

– Nasza manifestacja przyniosła realne skutki. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, zaakceptowała dodatkowe środki na wynagrodzenia. Jednak ich wysokość wciąż jest niezadowalająca. W przeliczeniu na etat to zaledwie ok. 70 zł netto. My domagamy się, aby ta kwota wynosiła ok. 340 zł. W najbliższym czasie będziemy wnioskować do Ministra Finansów o spotkanie w tej sprawie – mówi tygodnikowi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.

Jak podaje Tygodnik Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, obok kwestii płacowych kolejnym postulatem Solidarności pracowników sądownictwa jest opracowanie nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.