Obowiązki informacyjne zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Z analizy obowiązków informacyjnych zarządu wspólnoty mieszkaniowej w orzecznictwie wywiedziono, że we wspólnym sprawowaniu kontroli nad działalnością zarządu mieści się m.in. obowiązek udzielania przez zarząd właścicielowi lokalu informacji o sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej oraz o bieżących poczynaniach zarządu związanych z taką nieruchomością, gdyż pozbawionemu informacji właścicielowi trudno stwierdzić, czy zarząd dobrze wykonuje swoje obowiązki.

Publikacja: 26.04.2023 11:39

Obowiązki informacyjne zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Foto: Fotorzepa, Pio Piotr Guzik

Ocena zarządu powinna być dokonywana na podstawie pełnych i rzetelnych informacji, co oznacza, że zarząd powinien udzielać właścicielom lokali informacji o sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną zarówno w okresach rocznych, jak i w innych terminach, jeżeli właściciel lokalu zwróci się o udzielenie takich informacji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 stycznia 2016 r., V ACa 517/15, LEX nr 2004567). Prawu kontroli przysługującemu właścicielowi lokalu odpowiada ciążący na zarządzie lub zarządcy obowiązek umożliwienia mu korzystania z tego prawa, z którym wiąże się roszczenie o udzielenie wyjaśnień lub roszczenie o udostępnienie dokumentów, jednak ustawodawca nie przewidział szczególnych regulacji ustawowych. Nie określił zwłaszcza, jakie dokumenty – wszystkie czy tylko określone ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony praw osób trzecich – i w jakiej postaci, np. oryginały, odpisy poświadczone za zgodność lub kserokopie, członek wspólnoty może otrzymać, i kto ma ponosić koszty wydawania odpisów czy sporządzania kserokopii (czyli ustawodawca nie zawęził zakresu przedmiotowego omawianego obowiązku).

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie