Sytuacja na rynku pracy widziana oczami pracowników nie jest bezpieczna ani stabilna. Próbują na to zareagować myśląc o przekwalifikowaniu albo emigracji zarobkowej- podsumowuje Iwona Szmitkowska, prezes Work Service wyniki ogłoszonego w czwartek Barometru Rynku Pracy. Powstał on na podstawia badań pracodawców i pracowników przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinie na w grudniu 2020 i styczniu 2021r. Według nich, utrzymująca się pandemia wyraźnie zwiększyła obawy Polaków o utrzymanie zatrudnienia- tylko 43 proc. nie obawiało się jej utraty w pierwszych miesiącach 2021 r. (to ponad dwukrotnie mniej niż na początku 2020 r) a z kolei do prawie 35 proc. powiększyła się grupa tych, którzy się obawiali zwolnienia.

Z tymi obawami wiąże się wzrost planów zmiany pracy- na przełomie roku deklarowało je prawie 34 proc. pracowników, ponad dwukrotnie więcej niż w połowie 2020 r. Przy czym najczęściej plany zmiany pracy zgłaszały osoby potencjalnie bardziej zagrożone zwolnieniami- najmłodsi pracownicy, osoby pracujące na niepełny etat, na umowie zlecenie, a także najsłabiej zarabiający.

Jak wynika z badania 65 proc, pracowników było teraz gotowych do przekwalifikowania się. Wzrósł też odsetek osób rozważających emigrację zarobkową- obecnie to już prawie18 proc., czyli prawie dwukrotnie więcej niż latem zeszłego roku i o 6 pkt. proc. więcej niż na początku 2020 r.