Pod koniec kwietnia (najnowsze dane GUS) było to 982,2 tys. osób. 386 tys. z nich miało podpisane umowy cywilnoprawne. Stanowili 6,4 proc. wszystkich pracujących (w marcu 6,6 proc.). W porównaniu do początku zeszłego roku ich liczba zwiększyła się o jedną czwartą.

Większość to mężczyźni. Choć ich udział procentowy w tym roku się zmniejszył z 64,7 proc. w końcu stycznia 2022 r. do 59,4 proc. w końcu kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej

Młodzi nie wiedzą, ile zarabiają. Boją się o bezpieczeństwo pieniędzy w PPK

Obcokrajowcy pochodzą ze 150 krajów. Najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy, których na koniec kwietnia 2023 r. było 687,3 tys. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 3,3 p. proc. Tak jak Ukraińcy stanowią 70 proc. pracujących w Polsce cudzoziemców, tak Białorusini – 11 proc. GUS oszacował także, że niespełna 3 proc. to Gruzini, a 1,7 proc. pracujących obcokrajowców ma obywatelstwo indyjskie, 1,5 proc. mołdawskie i 1 proc. – rosyjskie.