Tag: Rynek pracy

Powiązane

Praca

Andrzej Kubisiak: Połowa spirali na rynku pracy

Wielka rotacja będzie trwać, a z nią konkurencja płacowa. Jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie prawdopodobne jest spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, co przełoży się na ograniczenie popytu na pracę.

Firmy biją się o pracowników. Nie wszyscy mogą liczyć na takie same stawki

Nasila się wywołany przez wojnę w Ukrainie niedobór pracowników do „męskich” czyli cięższych prac. Ich stawki rosną w dwucyfrowym tempie.

Firmy częściej boli koszt ludzi niż ich brak

Wysokie koszty pracy stają się barierą w działalności coraz większej liczby firm. W części branż ta bariera nasila się szybciej niż niedobór pracowników.

Firmy, które częściej kuszą dopłatą do urlopów

W tegoroczne, najdroższe od lat wakacje pracownicy bardziej docenią tzw. wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie do wypoczynku, które zapewnia prawie 40 proc. pracodawców.

Na rynek pracy wchodzą coraz bardziej wymagające pokolenia

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że nie mają wyboru; muszą uwzględnić potrzeby i oczekiwania młodych generacji , które nie chcą żyć i pracować tak jak ich rodzice. Chcą większej elastyczności i wspierających szefów.

Wzrost płac zwolnił i nie nadąża już za inflacją. Są nowe dane GUS

Płace w sektorze przedsiębiorstw rosły w maju wolniej niż w kwietniu i po raz pierwszy od dwóch lat nie dotrzymały kroku inflacji. Siłę nabywczą gospodarstw domowych ograniczył też spadek przeciętnego zatrudnienia.

Prognoza EBC: uchodźcy z Ukrainy złagodzą brak rąk do pracy w strefie euro

Europejski Bank Centralny uważa, że część osób uciekających przed wojną zostanie na stałe w zachodniej części kontynentu.

Obawa przed recesją uderza w plany firm. Mniej chce zatrudniać

Do jednej czwartej skurczyła się grupa pracodawców planujących w II półroczu wzrost zatrudnienia. Ostrożnie firmy planują też podwyżki.

Pieniądze, które ułatwią Ukraińcom znalezienie pracy

Praktyki zawodowe, staże, kursy podnoszące lub dające nowe kwalifikacje – to przykładowe działania, które będą dofinansowane na Dolnym Śląsku.

Pracodawcy mają tysiące wakatów, ale i spore oczekiwania

Polski rynek pracy nadal jest bardzo chłonny, liczba wakatów utrzymuje się na wysokim poziomie. Napływ uchodźców nie zasypał luki podażowej, choć ponad 200 tys. z nich podjęło pracę.