Jak wynika z danych organizacji EU Social, 12,7-proc. bezrobocie dało nam 19 miejsce w Unii, dla której średnia to 17 proc. Co więcej, to wynik niższy niż w maju, kiedy bezrobocie wśród młodzieży wynosiło 13,5 proc.

Rekordy braku pracy biją kraje południa Europy. W Hiszpanii bezrobocie wśród młodych wyniosło w czerwcu 37,1 proc., po wzroście z 36,9 proc. w maju. Na drugim miejscu są Włochy - tu akurat nastąpił spadek do 31,7 proc. z 32,8 proc. Sytuacja najbardziej poprawiła się w Grecji, gdzie 30,4-proc. bezrobocie jest o 7,8 pkt proc. niższe niż przed miesiącem. W zajmującej czwarte miejsce na liście Portugalii bez pracy jest 27,7 proc. młodych ludzi - o 3,2 pkt proc. więcej niż poprzednio. Zaskoczeniem może być, jaki kraj zajmuje miejsce piąte. To Szwecja, gdzie bez pracy pozostaje 24,8 proc. młodzieży - i tak mniej niż 25,8 odnotowane poprzednio.

Jeśli chodzi o dane czerwcowe, ostatnie miejsce w UE zajmują Czechy, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi wynosi 7,1 proc. i spadło z 7,5 proc. Natomiast wszystko wskazuje, że na ostatnim miejscu w Europie jest Szwajcaria. Z danych za maj wynika, że bez pracy było tam 2,4 proc. młodych ludzi. Najwyższe w Europie bezrobocie wśród młodych jest zapewne nadal w Kosowie, jednak najnowsze dane dotyczące tego kraju pochodzą z września 2020 r. Było to wtedy 46,9 proc.

Covid wszędzie uderzył w młodzież, ale obnażył też długotrwałe tendencje. Dane z Statistics Canada pokazują, że podczas gdy bezrobocie wśród młodzieży wzrosło podczas pandemii Covid-19, znalezienie pracy w pełnym wymiarze godzin stawało się coraz bardziej niepewne od końca lat 80. XX wieku. Agencja poinformowała, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety w wieku od 15 do 30 lat rzadziej mieli pracę w pełnym wymiarze godzin w 2019 r. w porównaniu z 1989 r., okresem charakteryzującym się wzrostem zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w tej grupie wiekowej.
Za wcześnie, aby ocenić skalę skutków gospodarczych Covid-19 dla Irlandczyków poniżej 25 roku życia – ale obecny poziom bezrobocia i brak możliwości dla młodych ludzi może być wczesną wskazówką, że jego wpływ będzie głęboki i długotrwały. W maju bezrobocie wśród irlandzkiej młodzieży wynosiło 18,1 proc. Natomiast Departament Ochrony Socjalnej poinformował, że na 22 czerwca szacunkowo 27 000 odbiorców PUP (pandemic unemployment payment) było studentami, z których zdecydowana większość miała mniej niż 25 lat.

W Chinach bezrobocie wśród młodzieży wzrosło w czerwcu do 15,4 proc., z 13,8 proc. w maju.