To wyniki badań zawartych w raporcie "Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011" opracowanym przez Sedlak & Sedlak. Wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy w Bułgarii w latach 2008-2011 zwiększyły się o 33,4 proc. Stosunkowo duży przyrost kosztów zatrudnienia miał miejsce również w Rumunii (17,3 proc.), Polsce (12,5 proc.) oraz Czechach (11,6 proc.).

Jednak w omawianym okresie nie we wszystkich analizowanych krajach koszty pracy uległy zwiększeniu. Wskaźniki te spadły chociażby na Litwie oraz Łotwie, odpowiednio o 7 proc. i 4 proc. - Tego typu zmiana wpłynęła na poprawę konkurencyjności eksportu w krajach bałtyckich. Tym bardziej, że eksport na Litwie i Łotwie stanowi ważną cześć składową gospodarek tych krajów, odpowiednio 78 proc. oraz proc. wartości PKB – komentuje Gabriela Jabłońska z Sedlak & Sedlak. Dla porównania w Polsce udział ten wynosi 45 proc .

Wskaźnik wzrostu kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku [2008=100]

Wskaźnik wzrostu kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku [2008=100]

 

Warto jednak zaznaczyć, że Bułgaria i Rumunia to wciąż kraje o najniższych kosztach pracy na Starym Kontynencie. Według danych Eurostatu, w 2011 roku za godzinę pracy pracodawcy musieli zapłacić tam odpowiednio 3,5 euro i nieco ponad 4 euro (patrz tabela poniżej).

W naszym kraju godzinowe koszty pracy w 2011 roku wyniosły 7,1 euro. U naszych południowych sąsiadów Czechów i Słowaków było to odpowiednio 10,5 euro oraz 8,4 euro. Najdroższym pod względem kosztów pracy w regionie jest Słowenia. Tam godzinowy koszt pracy w 2011 r. wyniósł 14,4 euro.

Dla porównania w Norwegii, w której praca jest najdroższa na całym kontynencie, w 2011 roku pracodawcy musieli za godzinę pracy zapłacić aż 44,2 euro. Nieco niższy wskaźnik kosztów pracy odnotowały Belgia (39,3 euro), Szwecja (39,1 euro) oraz Dania (38,6 euro).

Godzinowe koszty pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku (w euro)

Godzinowe koszty pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku (w euro)