Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

Wysoka inflacja powoduje zmniejszenie siły nabywczej pieniądza, ale wpływa również na zaburzenie porównywalności danych w sprawozdaniach finansowych. Zjawisko hiperinflacji nie zostało uregulowane ani w ustawie o rachunkowości ani w Krajowych Standardach Rachunkowości.

Publikacja: 21.06.2022 22:09

Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

Foto: Adobe Stock

Poziom cen w ostatnich miesiącach w Polsce oraz w wielu innych krajach uległ znacznemu wzrostowi. Wpływ na to ma wiele czynników gospodarczych, politycznych i społecznych. Można do nich zaliczyć m.in. poziom popytu i podaży, wzrost gospodarczy, wojny i konflikty, poziom stóp procentowych oraz kursów walut.

Jednostki, które sporządzają swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i znajdują się w sytuacji, gdy walutą funkcjonalną jednostki jest waluta gospodarki hiperinflacyjnej, przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązane są stosować Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” (dalej: MSR 29). Przepisy w nim zawarte regulują kwestie związane z odpowiednim przekształcaniem poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych aby zwiększyć użyteczność sprawozdań finansowych, zapewniając porównywalność danych.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału