Prezentacja ZFŚS w sprawozdaniu finansowym

Przepisy regulują sposób, w jaki spółka powinna ująć pozycję funduszu w swoim bilansie i rachunku zysków i strat.

Publikacja: 02.02.2021 17:45

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Foto: Adobe Stock

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) to fundusz tworzony przez pracodawcę przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla swoich pracowników oraz ich rodzin. Środki funduszu wydatkowane są na dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej czy na udzieleniu pomocy materialnej. Najczęściej świadczenia socjalne przybierają formę karnetów na siłownię, biletów do kina i teatru, bonów sklepowych, paczek świątecznych, zapomóg dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej. Tworzenie funduszu reguluje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego