Dwa lata po szczycie społecznym w Porto: urzeczywistnianie filaru praw socjalnych

Dobrobyt gospodarczy Unii Europejskiej idzie w parze z jej silnym wymiarem społecznym. Musimy zwiększyć widoczność praw socjalnych i wzmocnić ocenę standardów społecznych – piszą ministrowie państw członkowskich i działacze społeczni.

Publikacja: 30.05.2023 14:12

Dwa lata po szczycie społecznym w Porto: urzeczywistnianie filaru praw socjalnych

Foto: AdobeStock

W Europie chodzi o ludzi. O pracowników, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie. Chodzi o zapewnienie równych warunków działania dla obywateli i wszystkich przedsiębiorstw. O tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, które umożliwiają wszystkim samorealizację i zapewniają im godne życie. Chodzi o tworzenie możliwości dla młodszych pokoleń oraz zapewnienie osobom starszym dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym, w tym dostępu do domów opieki i opieki długoterminowej.

Chodzi o równość kobiet i mężczyzn, a także o prawa i równe szanse dla wszystkich. O budowanie bardziej zrównoważonej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki i zapewnienie w tych pozytywnych przemianach aktywnej roli dialogu społecznego i rokowań zbiorowych.

Czytaj więcej

Portugalia przejmuje przewodnictwo w UE

Chodzi o zapewnienie uczestnictwa i integracji wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Społeczeństwo, w którym nikt nie jest pozostawiony samemu sobie niezależnie od płci, statusu społecznego, wieku, stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy pochodzenia.

Zobowiązania z Porto

Dwa lata temu portugalska prezydencja Rady, Komisja Europejska, Parlament Europejski, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie zobowiązali się do konsolidacji zobowiązania podjętego w Göteborgu w ramach europejskiego filaru praw socjalnych oraz do utorowania drogi sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej, sprawiedliwej i sprzyjającej zatrudnieniu odbudowie gospodarczej. Jednocześnie uznali oni, że realizacja tych zobowiązań powinna być prowadzona zarówno na poziomie Unii, jak i państw członkowskich, w ramach ich odpowiednich kompetencji.

W ramach zobowiązania społecznego z Porto i deklaracji z Porto realizowana jest agenda europejska, wraz z odnowieniem europejskiej umowy społecznej i wyrażeniem zobowiązania do dalszego opracowywania innowacyjnych i inkluzywnych rozwiązań, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Na początku 2022 r., w czasie, gdy wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności zaczęło sprzyjać odbudowie gospodarczej i społecznej po wstrząsie pandemicznym, rosyjska inwazja na Ukrainę ponownie doprowadziła do wojny w Europie.

Nadal nie jesteśmy w stanie ocenić pełnych skutków rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie, zwłaszcza dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w naszych społeczeństwach. Ten okrutny i nielegalny akt wzmocnił jednak więzi solidarności między Europejczykami i zmusił nas do znalezienia odpowiedzi w strategicznej debacie na temat wpływu Europy na świecie. Nadszedł czas, by przedyskutować miejsce europejskiego modelu społecznego i naszej wspólnej polityki społecznej w szerszej i silniejszej Europie.

Wyzwania stojące przed projektem europejskim

Unia Europejska stoi dziś również w obliczu poważnych wyzwań strukturalnych związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową, zmianami demograficznymi, stale zmieniającym się światem pracy oraz utrzymującymi się nierównościami i ubóstwem, którym towarzyszy niepokojąca erozja klasy średniej. Te wyzwania strukturalne dotyczą nie tylko państw Unii, ale również tych, których wysiłki i ambicje mają na celu przyłączenie się do europejskiego projektu.

W tym kontekście odbywające się dziś, w drugą rocznicę szczytu społecznego w Porto, Forum Społeczne – mająca miejsce co dwa lata inicjatywa promowana przez rząd Portugalii przy wsparciu Komisji Europejskiej, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, z udziałem partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego – jest okazją do zintensyfikowania debaty na temat znaczenia społecznego wymiaru projektu europejskiego.

Podczas Forum uznano nasz model społeczny za atut na szczeblu globalnym oraz podkreślono – w ramach Europejskiego Roku Umiejętności – w jaki sposób solidne polityki w zakresie umiejętności, kształcenia i szkolenia mogą przyczynić się do poprawy zatrudnienia i szybszej integracji na rynku pracy oraz do wspierania włączenia społecznego, a tym samym do zwiększenia odporności i konkurencyjności gospodarki i społeczeństwa UE. Zastanawiano się również, w jaki sposób korzystać z najodpowiedniejszych narzędzi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości i ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Europa musi zwiększyć swoją pozycję lidera w zakresie wiedzy i rozwoju nowych technologii

Jednocześnie podkreślono znaczenie zintegrowanej strategii przeciwdziałania ubóstwu w kontekście wielowymiarowej kwestii wykluczenia społecznego i dostępu do podstawowych usług dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla dzieci. Skuteczne wdrożenie europejskiej gwarancji dla dzieci jest istotnym elementem zapewniającym powodzenie Europejskiego filaru praw socjalnych.

Wydatki na kształcenie i szkolenie to nie są stracone pieniądze, lecz inteligentna inwestycja w rozwój społeczny. Europa musi zwiększyć swoją pozycję lidera w zakresie wiedzy i rozwoju nowych technologii. Jednocześnie najlepsza technologia na niewiele się zda bez wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią ją wprowadzić i obsługiwać. Obywatele muszą mieć możliwość uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, a MŚP i większe korporacje muszą dysponować talentami potrzebnymi im do rozwoju.

Dobrobyt idzie w parze z ludźmi

W związku z tym oczywiste jest, że dobrobyt gospodarczy UE idzie w parze z jej silnym wymiarem społecznym. Musimy zwiększyć widoczność praw socjalnych i wzmocnić ocenę standardów społecznych i pozytywną konwergencję społeczną w ramach zrównoważonego zarządzania społeczno-gospodarczego opartego na trójstronności, w przełomowym momencie, w którym znajduje się nasza Unia.

Dwa lata po szczycie w Porto odnawiamy nasze zobowiązania w ramach zobowiązania społecznego z Porto i deklaracji z Porto oraz wolę podtrzymania ducha współpracy. Wspólnie będziemy nadal w pełni realizować zasady filaru praw socjalnych. Przyszłość Unii to jej obywatele – dlatego musi mieć ona wymiar socjalny.

Autorzy

Podpisani pod listem

Ana Mendes Godinho, Minister for Labour, Solidarity and Social Security, Portugal
Agnes Jongerius, Member of the European Parliament (on behalf of President Roberta Metsola)
Ane Halsboe-Jørgensen, Minister for Employment, Denmark
Claude Haagen, Minister of Social Security, Luxembourg
Dennis Radtke, Member of the European Parliament (on behalf of President Roberta Metsola)
Dragos Pîslaru, Chair of the EMPL Committee, European Parliament (on behalf of President Roberta Metsola)
Eleni Gioti, Secretary General for Employment Development and acting Secretary General for Social Solidarity and Povery Fighting, Greece
Esther Lynch, Secretary General, European Trade Union Confederation
Evika Siliņa, Minister for Welfare, Latvia
Frank Vandenbroucke, Minister of Social Affairs, Belgium
Georges Engel, Minister of Labour, Employment and the Social Solidarity Economy, Luxembourg
Harry Kyriazis, Chair of the Social Affairs Committee, BusinessEurope
Heather Humphreys, Minister for Social Protection, Ireland
Hubertus Heil, Minister of Labour and Social Affairs, Germany
Johannes Rauch, Minister of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection, Austria
José Luis Escrivá, Minister of Inclusion, Social Security and Migration, Spain
Luka Mesec, Deputy Prime Minister and Minister for Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Slovenia
Karien van Gennip, Minister of Social Affairs and Employment, Netherlands
Marian Jurečka, Deputy Prime Minister and Minister of Labour and Social Affairs, Czechia
Marin Piletić, Minister of Labour, Pension System, Family and Social Policy, Croatia
Marlena Maląg, Minister of Family and Social Policy, Poland
Miguel Falzon, Minister for Social Policy and Children's Rights, Malta
Monika Navickienė, Minister of Social Security and Labour, Lithuania
Neale Richmond, Minister of State for Business, Employment and Retail, Ireland
Nicolas Schmit, European Commissioner for Jobs and Social Rights (on behalf of the Commission)
Oliver Röpke, President, European Social and Economic Committee
Olivier Dussopt, Minister of Labour, Employment and Economic Inclusion, France
Pierre-Yves Dermagne, Deputy Prime Minister and Minister of the Economy and Labour, Belgium
Piotr Sadowski, President, Social Platform
Signe Riisalo, Minister of Social Protection, Estonia
Soňa Gaborčáková, Minister of Labour, Social Affairs and Family, Slovakia
Tuula Haatainen, Minister of Employment, Finland
Valeria Ronzitti, Secretary General, SGI Europe
Vasco Cordeiro, President, European Committee of the Regions
Véronique Willems, Secretary General of SME United
Yiannis Panayiotou, Minister of Labour and Social Insurance, Cyprus
Yolanda Díaz Pérez, Second Vice President and Minister of Labour and Social Economy, Spain

W Europie chodzi o ludzi. O pracowników, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie. Chodzi o zapewnienie równych warunków działania dla obywateli i wszystkich przedsiębiorstw. O tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, które umożliwiają wszystkim samorealizację i zapewniają im godne życie. Chodzi o tworzenie możliwości dla młodszych pokoleń oraz zapewnienie osobom starszym dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym, w tym dostępu do domów opieki i opieki długoterminowej.

Pozostało 94% artykułu
Publicystyka
Tajwan ma nowego prezydenta. Jak wygląda sytuacja polityczna na wyspie?
Publicystyka
Jacek Nizinkiewicz: Przemysław Czarnek jako homofobiczna twarz PiS szkodzi partii i dzieli społeczeństwo
Publicystyka
Rusłan Szoszyn: Tomasz Szmydt napuszczony na polską ambasadę w Mińsku. Dlaczego Aleksandr Łukaszenko to robi?
Publicystyka
Sondaż: Komisja ds. badania wpływów rosyjskich dzieli Polaków. Wyborcy PiS przeciw
Publicystyka
Jerzy Haszczyński: Polska była proizraelska, teraz głosuje w ONZ za Palestyną
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy