Karolina Południowa jest czwartym stanem USA, który do metod wykonywania kary śmierci dołączył pluton egzekucyjny.

Wcześniej na takie posuniecie zdecydowały się Utah, Oklahoma i Missisipi.

Decyzja ta jest konsekwencją powszechnego braku substancji, stosowanych w zabójczych zastrzykach.

Już w 2014 roku firma Pfizer,  główny dostawca tych medykamentów, odmówiła dalszych dostaw, w czym dołączyła do innych producentów, którzy wcześniej zdecydowały się na taki krok.

Jedną z przyczyn były także przypadki nieudanych egzekucji, w wyniku których skazany umierał w męczarniach, mimo obowiązującej zasady, że wyrok powinien być wykonany w sposób humanitarny.

Wcześniej więźniom pozwalano dokonać wyboru między krzesłem elektrycznym a zastrzykiem z trucizną. Wiedząc, że zastrzyków brakuje, skazani wybierali właśnie je, opóźniając wykonanie wyroku.

Uchwalona ustawa nadal zezwala na stosowanie zastrzyku, jeśli jest on dostępny. Ale gdy zabójczego koktajlu brak, więźniowie będą musieli wybrać między krzesłem elektrycznym a plutonem egzekucyjnym.

Decyzja władz stanowych oznacza, że Karolina Północna będzie mogła wznowić wykonywanie kary śmierci. Ostatni wyrok wykonano tam w 2011 roku. Od tego czasu liczba osadzonych w celach śmierci zmalała z ok. 60 do 37 - z powodu udanych apelacji lub naturalnych zgonów.