Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak poinformował o zwolnieniu Anny Wołodko, dyrektor BUW. Wyjaśnił, że straciła stanowisko w związku z „brakiem sprawowania odpowiedniego nadzoru nad zbiorami BUW oraz niewdrożeniem odpowiednich środków zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych BUW”. Rektor poinformował o powołaniu „komisji ds. wyjaśnienia obecnej sytuacji w BUW”. Zlecił również audyt procedur wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

Zarządził też m.in. cofnięcie decyzji z 31 stycznia 2020 r., w myśl której Czytelnię Zbiorów XIX wieku przeniesiono do Czytelni Ogólnej, co miało wywołać „liczne, negatywne skutki w zakresie nadzoru nad zbiorami BUW”.

Zwolnione pracownice BUW rozważają proces

Anna Wołodko opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że stanowisko straciła również jej zastępczyni ds. zbiorów specjalnych Katarzyna Ślaska. Zapowiedziała, że wspólnie prawdopodobnie zdecydują się na proces sądowy w sprawie powrotu do pracy i przywrócenie dobrego imienia.

Wyjaśniła, że przyczyną jest kradzież książek. Poinformowała, że zniknięcie pierwszych ośmiu woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku zostało odkryte w połowie października. Ktoś zostawił na stanowisku pracy okładki, a w nie włożone atrapy oryginalnych wydań.

Po sprawdzeniu okazało się, że takich atrap jest więcej, co najmniej 80. Jej zdaniem kradzież mogła zostać dokonana na zlecenie domów aukcyjnych działających na rynku rosyjskim, bo do podobnej kradzieży rosyjskojęzycznych publikacji doszło w łotewskiej Bibliotece Narodowej. O kradzieży została poinformowana policja oraz władze UW.