„Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek oraz w treści jaj" - napisano w komunikacie GIS.

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu "Jaja świeże L Moja Kurka" z terminem przydatności do 17.09.2021. Numer partii produktu to 17/09/2021 PSK 98, a kod na skorupkach jaj: 3PL30211306. Producentem jest Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Augustyniak Dariusz, a jajka wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Produkt jest już wycofywany ze sprzedaży. Wewnętrzna kontrola nie wykazała niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych.

Producent jaj po otrzymaniu informacji o niezgodności rozpoczął wycofanie partii kwestionowanych jaj z obrotu oraz poinformował odbiorców - informuje GIS.

Spożycie jajek bez właściwej obróbki termicznej oraz przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie i produkty spożywcze może prowadzić do człowieka i wystąpienia salmonellozy. GIS zaleca niespożywanie jajek z feralnej partii i zwrócenie ich do sklepu.