Jak przyznał w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim, w postępowaniu przed haskim trybunałem byłoby badane także postępowanie polskich władz, które naruszają prawa człowieka wobec migrantów. Zdaniem gościa programu, obecne przepisy, które zastąpiły na pograniczu stan wyjątkowy, nie tylko nie poprawiły sytuacji z dostępem uchodźców do pomocy humanitarnej, ale wręcz ją utrudniły.

Drugi gość magazynu, Szymon Szurgacz, radca prawny w Sendero, wyjaśniał, że sygnalista w firmie ma do odegrania ważną rolę. – Nie tylko nie jest donosicielem, ale jego aktywność może przynieść korzyści całej instytucji – przekonywał.

Maciej Nowicki i Szymon Szurgacz

Maciej Nowicki i Szymon Szurgacz

TV.rp.pl