Zawiera je projekt noweli ustawy o usługach płatniczych autorstwa ministra finansów, który we wtorek przyjął rząd.

Bezpieczeństwo płatności jest oczywiście ważne dla korzystających z tych usług, zwłaszcza konsumentów płacących przez internet. Wśród nowych obostrzeń jest to, że wszyscy dostawcy usług płatniczych, w tym banki, będą musieli wykazać, że posiadają właściwe środki zabezpieczenia płatności. Będą też musieli przeprowadzać ocenę ryzyka. Projekt wdraża unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2).

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od publikacji.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu