Employer branding: dlaczego warto inwestować w pozytywny wizerunek firmy na rynku

Niska stopa bezrobocia i wysokie wskaźniki rotacji mobilizują pracodawców do tworzenia coraz oryginalniejszych sposobów budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku. W raporcie HRM Institute „Employer Branding w Polsce 2017, aż 21 proc. respondentów przyznało, że ich organizacje nie posiadają strategii employer brandingowej, natomiast 61 proc. firm jest w trakcie jej tworzenia lub rozszerzania.

Publikacja: 13.04.2018 06:00

Employer branding: dlaczego warto inwestować w pozytywny wizerunek firmy na rynku

Foto: Adobe Stock

Pojęcie employer branding nie sprowadza się jedynie do komunikowania działań organizacji do wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jest to kompleksowy proces, którego kroki wykraczają poza samą komunikację. Celem employer brandingu jest tworzenie miejsca pracy, które będzie pozytywnie postrzegane przez byłych, obecnych i przyszłych pracowników.

Kto jest odpowiedzialny

Z raportu HRM Institute wynika, że od lat, na pierwszym miejscu w zakresie odpowiedzialności za budowę marki pracodawcy jest dział personalny. Około 43 proc. firm właśnie jemu zleca pracę nad employer brandingiem. Na drugim miejscu pojawia się dział marketingu (20 proc.) W 9 proc. firm, są to działy komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

Realnie, nie ma znaczenia, kto w firmie zajmuje się employer brandingiem. Jeżeli działania będą odpowiednio zaplanowane, a zadania rozdzielone i odpowiednio przekazane do poszczególnych działów, to wdrożona strategia będzie przynosić zyski. Liczy się bowiem to czy osoby, które nad nią pracują posiadają kompetencje niezbędne w tej dziedzinie.

Pracodawcy określili, że kompetencje osób zajmujących się w ich firmach employer brandingiem, wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. Jednak nadal nie są one w pełni wystarczające. Aż 38 proc. ankietowanych pracodawców stwierdziło, że w tym obszarze, pracownikom brakuje kompetencji. Tylko 30 proc. uważa, że kompetencje pracowników są wystarczające.

Czego brakuje pracownikom w kwestii employer brandingu? Przede wszystkim informacji i znajomości trendów. Często posiadają przestarzałe wiadomości i nie znajdują czasu lub nie widzą możliwości rozwoju w tym zakresie. Pojawiają się również trudności w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii, a także mierzeniu skuteczności podejmowanych działań. Jednak najważniejszy jest kłopot w przekonaniu osób decyzyjnych o konieczności budowania marki pracodawcy, a co za tym idzie – dysponowanie niewielkim budżetem.

Trzy wymiary korzyści

Powszechnie znaną korzyścią jest napływ utalentowanych pracowników. Obecnie, ludzie są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i chcą pracować w firmach, w których mogą je zaspokajać. Zazwyczaj decyzja o podjęciu zatrudnienia u danego pracodawcy jest poprzedzona weryfikowaniem opinii na jego temat. Takie aspekty jak wizerunek firmy, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju i atmosfera pracy będą dużym atutem organizacji w walce o utalentowanych pracowników. Dzięki employer brandingowi wzrasta nie tylko liczba składanych aplikacji, ale także poziom kompetencji kandydatów.

Przykładem może być Grupa Kapitałowa PZU, która od 2012 silnie skupia się na działaniach employer brandingowych. Dzięki swojej akcji rekrutacyjnej „PZU Przyciągamy najlepszych", udało się firmie zdobyć wiele prestiżowych nagród oraz zatrzymać w firmie 60 proc. stażystów.

Według 75 proc. pracodawców, działania employer brandingowe wpływają na wzrost zadowolenia i zaangażowania pracowników. Tworzenie przyjaznych miejsc pracy powoduje, że pracownicy czują się bezpiecznie w firmie, ponieważ widzą, że ich potrzeby są istotne dla przełożonych. Do elementów budowania silnej marki pracodawcy można zaliczyć np. płace adekwatne do obowiązków, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, oferowane benefity. Do tej grupy należy dodać również szereg emocjonalnych korzyści dla pracowników np. atmosfera oparta na otwartej komunikacji, poziom odpowiedzialności i autonomii, identyfikowanie się z celami i wartościami firmy.

Zadowolenie pracowników

Wszystkie te czynniki przekładają się na zadowolenie pracowników, a tym samym podnoszą ich efektywność i zmniejszają dobrowolne rotacje w firmie. Osoby, które postrzegają przedsiębiorstwa, w których pracują jako dobrych pracodawców, będą przekazywały te informacje dalej stając się tym samym ambasadorami marki pracodawcy.

Ludzie chętniej korzystają z usług firm, w których dobrze traktuje się pracowników. Po pierwsze dlatego, że świadomość dzisiejszych konsumentów jest coraz większa. Chcą decydować o tym, jakie organizacje wspierają i z jakimi się utożsamiają. Nieodpowiednie traktowanie prainicowników, może stać się powodem, dla którego klienci odejdą do konkurencji.

Drugim motywem, który powoduje zwiększenie ilości klientów, jest ich satysfakcja z oferowanej usługi. Powodem wzrostu produktywności byywa zbudowanie lojalności klientów wobec marki. Konsumenci chętniej korzystają z ofert oraz są w stanie zapłacić wyższą cenę firmom, które szanują i doceniają swoich pracowników. Satysfakcja z pracy przekłada się na satysfakcję klientów.

Jest to dość przewrotne stwierdzenie, jednak jak najbardziej adekwatne. Aby budować silną markę pracodawcy należy przede wszystkich tworzyć przyjazne miejsce pracy. Same działania marketingowe nie przyniosą pozytywnych skutków, ponieważ szybko będą weryfikowane przez przyszłych i obecnych pracowników. Liczy się wiarygodność i realne działanie.

To właśnie pracownicy posiadają wszelkie informacje na temat tego, jakie aspekty w firmie wymagają poprawy oraz co pozwoli im na większe utożsamianie się ze swoim pracodawcą. Firmy coraz częściej przeprowadzają badania candidate i employee experience, które analizują odczucia przyszłych i obecnych pracowników oraz pozwalają na diagnozowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju w organizacji.

—iniJOB.com

Pojęcie employer branding nie sprowadza się jedynie do komunikowania działań organizacji do wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jest to kompleksowy proces, którego kroki wykraczają poza samą komunikację. Celem employer brandingu jest tworzenie miejsca pracy, które będzie pozytywnie postrzegane przez byłych, obecnych i przyszłych pracowników.

Kto jest odpowiedzialny

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży