Tag:

Formy Zatrudnienia

Powiązane

Kadry

Unia Europejska przemebluje warunki pracy

Najbliższy rok w firmach może upłynąć pod znakiem wdrażania przepisów o zatrudnieniu. Chodzi m.in. o dyrektywy o sygnalistach i pracy platformowej oraz realizację kamienia milowego z KPO dotyczącego ozusowania zleceń.

Freelancer cudzoziemiec: obowiązki i rozliczenia

Korzystając z usług zagranicznych wolnych strzelców trzeba wybrać odpowiedni model współpracy, a także przeanalizować obowiązki dotyczące obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych freelancera.

Elastyczność w formach zatrudnienia jest ograniczona

Aby zdobyć do pracy specjalistów, pracodawcy muszą obecnie oferować im większą swobodę niż etat. Powinni jednak uważać na ustalone warunki współpracy, by rodzaj kontraktu nie został podważony.

Wraz ze sztuczną inteligencją nowe obowiązki pracodawców

System AI odpowiedzialny m.in. za zatrudnienie, zarządzanie pracownikami i dostęp do samozatrudnienia to system wysokiego ryzyka. Jego wdrożenie wymaga opracowania wielu dokumentów i przeszkolenia załogi.

Pokolenie Z nie czuje się bezpiecznie. Nie chcą podejmować ryzyka

Przedstawiciele pokolenia Z znacznie gorzej niż starsze generacje oceniają nie tylko swoje bezpieczeństwo ekonomiczne, ale też swoją kondycję psychiczną. Większy negatywny wpływ na ich psychikę ma wysoka inflacja.

Ile może pracować cudzoziemiec? Wytyczne PIP budzą wątpliwości

Inspekcja Pracy wskazuje, że zwiększenie czasu pracy zleceniobiorcy-cudzoziemcowi bez uprzedniej zmiany czy nowego dokumentu uprawniającego go do pracy oznacza nielegalne zatrudnienie, choć co do zasady nie wymaga tego przy etacie. Ta interpretacja jest zbyt radykalna i nieuzasadniona.

Za 11 listopada należny inny dzień wolny

W 2023 r. Święto Niepodległości - 11 listopada wypada w sobotę. Obniża ono wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o osiem godzin.

Jak ustalać roczny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Do rocznego limitu nadgodzin nie wchodzą godziny przepracowane ponad wymiar czasu niepełnoetatowca, które nie stanowią pracy nadliczbowej. Limitu tego nie zmniejsza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku.

„Praca na rzecz” to także wystawianie faktury w ramach umowy B2B

Jeżeli ZUS uzna, że pracownik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie (zarzut tzw. pracy na rzecz), przypisze firmie zaległe składki.

Urlop nie przenosi się automatycznie na kolejną umowę

Firma nie musi wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy, gdy strony ustalą, że dojdzie do tego w czasie kolejnego zatrudnienia, a między umowami nie będzie przerwy.