Tag: Formy Zatrudnienia

Powiązane

Kadry

Pracownicy sprzedanej upadłej firmy zostaną bez ochrony

Nabycie upadającego przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nie ma on wtedy obowiązku gwarancji zachowania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Po umowie bezterminowej możliwy powrót na angaż okresowy

Ustalając dozwoloną liczbę zawieranych umów na czas określony oraz ich liczbę nie należy wliczać umów na okres próbny ani na czas nieokreślony.

Dwa różne sposoby na zatrudnienie Ukraińca

Specustawa upraszcza procedurę legalizacji pracy uchodźców, część pracodawców wybiera jednak oświadczenia.

Katarzyna Łażewska-Hrycko: Przygotowaliśmy dwujęzyczne formularze umów o pracę

Cudzoziemiec powinien dostać tłumaczenie podpisywanej umowy na zrozumiały dla niego język. Nie musi to być ukraiński – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Rynek pracy otwarty dla wszystkich obywateli Ukrainy

Uchodźcę, który uzyska numer PESEL, pracodawca może zatrudnić bez pozyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy. Tak samo jak każdego innego obywatela Ukrainy przebywającego u nas legalnie.

Samozatrudnienie z ryczałtem nie zawsze się opłaca

Część etatowych specjalistów i menedżerów, którzy mają stracić na Polskim Ładzie, myśli o przejściu na samozatrudnienie opodatkowane ryczałtem. Nie zawsze jest to jednak możliwe czy korzystne.

Swobody zatrudnienia nie wolno ograniczyć za plecami pracownika

Klauzula w umowie o współpracy przedsiębiorców, całkowicie zakazująca zatrudniania pracowników kontrahenta, jest nieważna. Naruszenie takiego postanowienia nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Czy ulgowy ZUS nie przysługuje osobie współpracującej z firmą małżonka?

Preferencyjne zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne nie dotyczą osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kandydat może swobodnie pytać rekrutera o kluczowe sprawy

Rozmowy kwalifikacyjne nie są już jednostronnymi przesłuchaniami. Pracodawca powinien pamiętać, że dobry kandydat zwykle przebiera w ofertach.

Co warto wiedzieć o rekrutacji, by nie dać się zaskoczyć

W dobie pandemii pracodawcy szukają zmotywowanych kandydatów, czyli takich, którzy chcą zostać w firmie na dłużej i wiedzą, dlaczego mają taki plan. Jakie są plusy i minusy szczerości i radykalizmu, jakie pytania muszą paść?