Tag:

Formy Zatrudnienia

Powiązane

Kadry

Kodeksowe gwarancje wypoczynku tylko dla etatowców. Minister: i tak musi zostać

Brakuje przepisów, które chroniłyby konstytucyjne prawo do wypoczynku w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uważa, że nie można tego zmienić ani przepisami Kodeksu pracy, ani rozporządzeniem wydanym na jego podstawie.

E-szablony umów o pracę i zlecenia nieprędko wesprą firmy

Dopiero za trzy lata specjalny system umożliwi korzystanie z gotowych szablonów umów o pracę i zlecenia.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Koniec nauki to jednocześnie koniec przygotowania do zawodu

Młodociany nie może pracować na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, jeżeli ukończył szkołę i zdobył już niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Strach przed utratą pracy nie uzasadnia łamania prawa

Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych. Dbając jednak o interes pracodawcy, a także swój, powinien odmówić wykonania zadania sprzecznego z przepisami prawa.

Jak wprowadzić pracę zdalną w zakładzie pracy – krok po kroku

Po zmianie przepisów pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na uregulowanie i wprowadzenie zasad pracy na odległość. Ułatwi to podzielenie tych zadań na etapy. Niektóre można wykonać już teraz.

Praca zdalna na nowych zasadach

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na uregulowanie i wprowadzenie zasad świadczenia pracy na odległość. Dziś mogą już z dość dużą dozą pewności zorientować się, jakie wyzwania ich czekają. Ustawowym minimum ma być zasada 3K: kontrola, koszty, komunikacja.

Nadmierna ochrona umów terminowych

Prawo unijne nie nakazuje polskiemu ustawodawcy uzasadniania wypowiedzenia angażu zawartego na czas określony ani konsultowania rozstania ze związkami zawodowymi. Mimo to krajowa ustawa ma to przewidywać.

Dwie umowy – dwa świadectwa

Zatrudnienie na podstawie kolejnych umów o pracę można podsumować w jednym świadectwie pracy. Ale dokument zbiorczy nie wchodzi w grę w przypadku dwóch stosunków pracy trwających jednocześnie.

Jak obliczyć zaliczkę na PIT po ustaniu zatrudnienia

Płatnicy wynagrodzeń nie wiedzą w jakiej wysokości obliczyć i potrącić pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy, w sytuacji gdy wypłata pensji ma miejsce w okresie kiedy pracownik nie pozostaje już w zatrudnieniu.