Stan dobrego samopoczucia, w którym dana osoba jest świadoma własnych możliwości, radzi sobie z normalnym poziomem stresu, wydajnie pracuje oraz uczestniczy w życiu swojej społeczności – tak Międzynarodowa Organizacja Zdrowia definiuje pojęcie zdrowia psychicznego, które ma wpływ na zdolność człowieka do myślenia, odczuwanie emocji, wchodzenie w interakcje z drugą osobą, zarabianie na życie i czerpanie z niego satysfakcji. Na zdrowie psychiczne oddziałują czynniki nie tylko psychologiczne i biologiczne, ale także miejsce pracy. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie psychiczne pracowników?