Zuzanna Lewandowska

Depresja i wypalenie przyczyną wypadku przy pracy

Depresja i wypalenie zawodowe mogą prowadzić do wypadku przy pracy, np. gdy długotrwały i silny stres spowodował u pracownika nagły rozstrój zdrowia, taki jak zawał mięśnia sercowego.

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2019 r.

Kiedy dopuszczalne jest różnicowanie pensji, jak może się skończyć fikcyjna likwidacja stanowiska pracy, czy treść zakazu konkurencji podlega ograniczeniom – to kilka pytań, na które odpowiedziało ubiegłoroczne orzecznictwo ważne dla pracodawców.

Home office: jak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej

Home office to forma zatrudnienia nieuregulowana w przepisach prawa. To utrudnia, ale nie uniemożliwia jej stosowania. Należy jednak ustalić zasady wykonywania pracy w ten sposób.