Koncesja na import węgla kamiennego

Kiepskiej jakości węgiel z zagranicy nie trafi już do pieców w polskich domach.

Publikacja: 10.11.2014 08:05

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał koncesje na obrót węglem pochodzącym z innych państw. Taką zmianę przewiduje uchwalona w piątek przez posłów nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.

Początkowo koncesjonowany miał być obrót węglem bez względu na źródło jego pochodzenia. Przyjęte zmiany określają jednak, że obejmie to tylko importerów czarnego paliwa.

Nowelizacja określa, że przedsiębiorca będzie musiał wnieść zabezpieczenie majątkowe, by móc liczyć na koncesję. Jego wysokość w najniższym wariancie wyniesie 1 mln zł – dla węgla koksującego. Dwa razy tyle wyniesie zabezpieczenie przy sprowadzaniu węgla zawierającego co najmniej 80 proc. ziaren o wymiarze przekraczającym 50 mm. A jeżeli wymaganie to nie zostanie spełnione, to zabezpieczenie ma wynosić ?20 mln zł. Potwierdzenie wniesienia takiego zabezpieczenia wyda naczelnik urzędu skarbowego. I będzie trzeba je dołączyć do wniosku o wydanie koncesji.

Węgiel sprowadzany z zagranicy będzie musiał pochodzić od firmy, która spełnia wymagania  ochrony środowiska i posiada zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, poświadczony przez akredytowaną jednostkę. Ponadto przedsiębiorca, który uzyska koncesję, będzie musiał uiszczać roczne opłaty, których wysokość zostanie określona w rozporządzeniu do ustawy.

Jednak udzielenie koncesji nie zawsze będzie możliwe pomimo spełnienia tych wymagań. Zgodnie z nowelą prezes URE nie udzieli jej, jeżeli będą za tym przemawiały względy bezpieczeństwa państwa.

Wprowadzenie tych wymagań utrudni sprzedaż węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej czy z Chin. Tym samym regulacje te wesprą polski przemysł górniczy, który cierpi m.in. z tego powodu, że ludzie kupują sprowadzany węgiel, który jest tańszy i gorszej jakości od wydobywanego w Polsce.

Przedsiębiorcy, którzy dziś zajmują się sprzedażą węgla, będą mogli ją kontynuować do czasu wydania im koncesji. Warunkiem będzie jednak to, że wystąpią z wnioskiem o jej udzielenie do prezesa URE w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

etap legislacyjny: trafi do prac w Senacie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał koncesje na obrót węglem pochodzącym z innych państw. Taką zmianę przewiduje uchwalona w piątek przez posłów nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.

Początkowo koncesjonowany miał być obrót węglem bez względu na źródło jego pochodzenia. Przyjęte zmiany określają jednak, że obejmie to tylko importerów czarnego paliwa.

Pozostało 81% artykułu
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin