To jedna ze zmian w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowela ułatwi życie importerom wyrobów na polski rynek. Na produktach znajdujących się w obrocie na terytorium Unii Europejskiej nie będzie trzeba umieszczać danych polskiego dystrybutora.

Zmiana oznacza więc, że na produktach, które trafiają do Polski, wystarczy oznaczenie unijnego producenta wyrobu lub też dystrybutora towaru z dowolnego państwa Unii Europejskiej. W ten sposób importowany do Polski produkt, który jest dostępny w innych państwach UE, nie będzie musiał mieć osobnego opakowania czy etykiety na naszym rynku. A to ma zmniejszyć koszty przedsiębiorców zajmujących się importem.

Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało propozycje tych zmian, szacuje, że przedsiębiorcy oszczędzą na nowelizacji 70 mln zł rocznie. Ponadto niższe koszty przyczynią się do sprowadzania nowych towarów do Polski, których dziś nie ma na rynku krajowym.

etap legislacyjny: trafi do Senatu