Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Jest ono niezbędne. 2 stycznia 2021 r. przestaną obowiązywać poprzednie przepisy.

Nowe uregulowania dotyczą obowiązku prowadzenia monitoringu pól elektromagnetycznych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Mają one zapewnić pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku w częstotliwości od 80 MHz do 60 GHz , czyli także częstotliwości nowej technologii 5G.

Czytaj także:

Czy przepisy prawa pozwalają na wykluczenie z powodu bezpieczeństwa producenta sprzętu 5G?

Projekt przewiduje, że punkty pomiarów będą zlokalizowane w miejscach potencjalnie największego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne, tj. tych dostępnych dla ludności.

Resort chce też mieć więcej punktów pomiarowych. Mają być wyznaczane we wszystkich miastach w ilości zależnej od liczby mieszkańców oraz w każdej gminie wiejskiej.

Zostanie również skrócony czas pojedynczego pomiaru z dwóch godzin do pół godziny.

Projekt rozporządzenia jest ściśle związany z ostatnią nowelą tzw. megaustawy.

Zwiększyła ona uprawnienia mieszkańców. Pomiary pól elektromagnetycznych będą przeprowadzane na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła zmiana stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, a więc i miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia. Doprecyzowała również pojęcie „miejsce dostępne dla ludności". Ponadto jednym z elementów zgłoszenia instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko będzie sprawozdanie z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne