Z danych GUS, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że od początku tego roku swój wpis do ewidencji REGON zmieniło aż 604 tys. firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym. To znacznie więcej niż w podobnym okresie w poprzednich latach. Przykładowo, w pierwszym kwartale 2017 r. swoje wpisy w REGON zmieniło 535 tys. firm, a rok wcześniej tylko 490 tys. firm.

– Na potrzeby systemu zbiorczo badamy wszystkie zmiany dotyczące podmiotów rejestru REGON, np. zmiany miejsca zarejestrowania podmiotu, dane kontaktowe, zmianę formy prawnej czy modyfikację działalności – mówi Ewa Bolesławska z Głównego Urzędu Statystycznego.

Znaczący wzrost wpisów do statystyk GUS wskazuje jednak, że część tych modyfikacji może być efektem wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W licznych wyjątkach wymienia ona też klasyfikacje działalności gospodarczej, w których handel w niedziele i święta jest dozwolony pod warunkiem, że taka działalność jest wykonywana w przeważającym zakresie. Dotyczy to handlu kwiatami, pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych oraz wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Jak się okazuje, o tym, czy dana firma prowadzi taką działalność w przeważającym zakresie, nie decyduje faktyczny obrót w danym sklepie towarami wskazanymi w wyłączeniu, lecz jedynie wpis do ewidencji REGON.

W praktyce inspektor pracy kontrolujący sklep otwarty w niedzielę, w którym pomimo zakazu są zatrudnieni pracownicy, nie powinien kwestionować, że faktyczna działalność nie odpowiada zgłoszeniu w ewidencji REGON. Niemniej, w czasie pierwszych kontroli PIP okazało się, że wielu przedsiębiorców prowadzących sklepy monopolowe powołuje się na wyjątek dotyczący dozwolonego w niedziele handlu wyrobami tytoniowymi. Dla inspektorów było to na tyle niewiarygodne, że nałożyli na przedsiębiorców mandaty za złamanie nowych przepisów. Uznali, że kaseta z papierosami nad kasą to za mało, aby uznać placówkę za handlującą wyrobami tytoniowymi w przeważającym zakresie.

Problem już zauważył rząd i należy się spodziewać, że w najbliższym czasie nastąpi nowelizacja niefortunnie skonstruowanych przepisów. Przedsiębiorcy rozważający zmianę wpisu do ewidencji REGON tylko po to, by ominąć przepisy ograniczające handel w niedziele, choć faktycznie nie mają do tego podstaw, powinni pamiętać, że ryzykują więzienie.

Zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W sprawach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Niedługo takimi przypadkami może więc zainteresować się prokuratura i sądy karne. Nie wiadomo jednak, kto miałby się zająć wychwytywaniem takich przypadków.