Czarnek zapewnił, że projekt ustawy jest wpisany do wykazu prac legislacyjnych i został poddany szerokim konsultacjom.

Czytaj także: Reforma edukacji: o co chodzi nauczycielom?

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół.

W nowelizacji prawa oświatowego pojawi się też nowe uprawnienie dla organu nadzoru. Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, ten będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Kurator będzie też mógł złożyć wiążący wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów.