Jak przekazał wiceminister Marcin Romanowski resort już od lat realizuje ideę wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, a także dba o ich prawidłowy rozwój w rodzinie - Traktujemy dzieci i ich potrzeby z szacunkiem i troską. Chronimy ich prawa, nie zapominając o obowiązkach. 

Jednym z działań ma być przygotowana przez ministerstwo ustawa antyprzemocowa, która umożliwia natychmiastową eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania. Do życia został powołany również specjalny zespół pracujący nad krajowym planem działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. 

Kolejne projekty mają być realizowane we wsparciu UNICEF, zarówno tym merytorycznym jak i finansowym. Zadowolenie ze współpracy wyraził również Koordynator Krajowy UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego Rashed Mustafa Sarwar, który pozytywnie ocenił dotychczasową działalność wymiaru sprawiedliwości i zapowiedział możliwość rozszerzenia części elementów na forum międzynarodowe. 

Czytaj więcej

UNICEF: Niemal co sekundę jedno dziecko stało się uchodźcą

Najważniejszym celem porozumienia jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, co podkreślał w swoich wypowiedziach Sarwar - Dzieci, polskie, ukraińskie oraz dzieci-uchodźcy mają podobne potrzeby dotyczące ochrony ich praw. Naszym zadaniem jest zapewnienie im tego, by miały odpowiedni dostęp do wsparcia prawnego.