Wybory korespondencyjne: przekazanie Poczcie spisu wyborców to przestępstwo - opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

Polecenie przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa - głosi opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

Publikacja: 23.04.2020 14:44

Wybory korespondencyjne: przekazanie Poczcie spisu wyborców to przestępstwo - opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

Foto: AdobeStock

W opinii podkreślono, że w obowiązującym stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie istnieje żaden przepis prawa, który z jednej strony upoważniałby organy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców i przygotowujące spis wyborców, do przekazywania danych osobowych zawartych w spisach wyborców do osoby prawnej, jaką jest Poczta Polska S.A., a z drugiej strony zezwalałby osobie prawnej - Poczta Polska S.A. na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w spisach wyborców.

Jak czytamy, podstawy prawnej dla odtworzenia zezwolenia na wskazane czynności nie może stanowić w szczególności art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj także:

Wybory korespondencyjne: brak głównej ustawy, coraz więcej wątpliwości

Zgodnie z przytoczonym przepisem, „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(...)". Jednak, jak wskazują autorzy opinii, w stanie prawnym obowiązującym na dzień 23 kwietnia 2020 r. Poczta Polska S.A. nie może realizować żadnych zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta. Brak jest jakichkolwiek powszechnie obowiązujących przepisów, które nakładałyby na Pocztę Polską S.A. zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta. Co więcej, przewidziane w art. 6a Kodeksu wyborczego szczególne prawo niektórych wyborców do korespondencyjnego udziału w wyborach zostało w okresie stanu epidemii wykluczone na mocy art. 102 pkt 4 ustawy z  16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2. - Niezależnie od tego, przewidziane we wskazanym rozdziale Kodeksu wyborczego, wszystkie czynności organizacyjne zastrzeżono do kompetencji urzędników wyborczych oraz komisji wyborczych - zaznaczają autorzy opinii.

Zwracają oni uwagę, że operator pocztowy pełni w tym zakresie wyłącznie zadania techniczne, związane z dostarczeniem zaadresowanej już wcześniej przesyłki, pozostające w granicach jego zwykłych usług pocztowych. - Do wykonania tych czynności technicznych nie są w żadnym zakresie potrzebne dane zawarte w spisie wyborców. Tym bardziej nie są potrzebne dane dotyczące wszystkich wyborców - czytamy.

Autorzy opinii przypominają jednocześnie, że niezależnie od innych instrumentów ochronnych, dane osobowe, w tym w szczególności te zawarte w spisie wyborców, podlegają ochronie prawnokarnej. Ich nieuprawnione udostępnienie może nosić znamiona przestępstwa.

W dokumencie podkreślono, że żaden urzędnik nie może przekazywać dowolnej osobie danych, zgromadzonych w jakichkolwiek aktach znajdujących się w urzędzie. Nie może także przekazywać ich innemu urzędowi, jeżeli nie ma do tego specjalnej podstawy prawnej. Dotyczy to w sposób oczywisty informacji zgromadzonych w spisach wyborców.

Przestępstwem może być także nakłanianie innej osoby do ujawnienia informacji przez wezwanie do przekazania określonych danych, w tym spisu wyborców - czytamy w opinii.

Pod dokumentem podpisali się: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, dr Mikołaj Małecki, dr Kamil Mamak, dr Małgorzata Pyrcak, prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, dr Szymon Tarapata, dr Witold Zontek oraz Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowski Instytut Prawa Karnego. Dokument konsultowali prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki (UŁ) i prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak.

W opinii podkreślono, że w obowiązującym stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie istnieje żaden przepis prawa, który z jednej strony upoważniałby organy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców i przygotowujące spis wyborców, do przekazywania danych osobowych zawartych w spisach wyborców do osoby prawnej, jaką jest Poczta Polska S.A., a z drugiej strony zezwalałby osobie prawnej - Poczta Polska S.A. na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w spisach wyborców.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży