Wyższe grzywny i poprawki do przepisów o karze ograniczenia wolności mają sprawić, że sądy będą mniej chętnie skazywały na więzienie. Sejm poprawił kodyfikacje karne w listopadzie 2009 r. Po sześciu miesiącach oczekiwania gruntownie zmienione kodeksy wchodzą w życie.

[srodtytul]Daleko idąca ochrona[/srodtytul]

Już na etapie śledztwa prokurator może od dziś umorzyć sprawę broniącej się wzburzonej czy też wystraszonej ofiary. To prawdziwa rewolucja w przepisach o obronie koniecznej. Do tej pory o odstąpieniu od kary decydował sąd, co oznacza, że zanim nastąpił finał, proces ciągnął się miesiącami, a nawet latami. Koszmar ofiary trwał więc bardzo długo. Teraz będzie szybciej.

– To bardzo dobry pomysł. Nie możemy myśleć tylko o sprawcach. To ofierze należy się ochrona, nawet tak daleko idąca – ocenia Janusz Popielak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najsurowsza kara przewidziana dla dziennikarza za pomówienie to od dziś rok więzienia. Przeciętny Kowalski za to samo nie trafi za kratki. Artykuł 212 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B2EF53896F33024234984C6B866B6A44?id=74999]kodeksu karnego[/link] doczekał się zmian, ale kwestia odpowiedzialności z tego paragrafu (§ 2) dla dziennikarzy się nie zmieniła (choć taka propozycja pojawiła się w pierwszej wersji projektu – rząd chciał zrezygnować z kary więzienia).

– Nie ubolewałbym specjalnie nad tym. Lata praktyki pokazały, że kara więzienia za pomówienie jest stosowana wyjątkowo – mówi prof. Andrzej Zoll.

Nowe przepisy przewidują też szczególną odpowiedzialność sprawcy gwałtu na osobie młodszej (poniżej 15 lat) lub najbliższej. Trafi on obowiązkowo do zakładu zamkniętego lub na leczenie ambulatoryjne.

Karalne będzie też prezentowanie treści propagujących lub pochwalających wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej lat 15 bądź nakłaniających do tego.

Inne zmiany to wprowadzenie kary dwóch lat więzienia za produkcję i sprzedaż, m.in. za pośrednictwem Internetu, przedmiotów zawierających treści totalitarne, komunistyczne i faszystowskie, np. nazistowskich emblematów.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]Nieletni jak dorosły[/srodtytul]

Zmienia się kwalifikacja mienia wielkiej i znacznej wartości. Pierwsze to takie, które przekracza 1 mln zł, znacznej wartości – 200 tys. zł.

Dużo było do tej pory zawirowań z przepisami dotyczącymi obserwacji psychiatrycznej podsądnych. Od dziś o zdrowiu psychicznym oskarżonego zdecyduje dwóch biegłych psychiatrów. Jeśli chodzi o zaburzenia preferencji seksualnych, wypowiedzieć się też będzie musiał biegły seksuolog.

Prawo jest surowsze dla nieletnich. Ci, którzy po ukończeniu 15. roku życia dopuszczą się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, będą mogli odpowiadać za to jak dorośli.

W górę idą też grzywny. Podniesie się ich górna granica: z 360 do 540 stawek dziennych (ich wysokość określa sąd).

Poprawki dotyczą również ustawy o policji. Dostaje ona prawo do kontroli operacyjnej w ściganiu przestępczości pedofilskiej. Zanim bowiem sprawca trafi za kratki, trzeba nie tylko go namierzyć i złapać, ale także zebrać mocne dowody.

[ramka][b]Areszt, grzywna lub nagana[/b]

- niepoinformowanie straży pożarnej i pogotowia o powstaniu pożaru – areszt, grzywna lub nagana

- utrudnianie dojazdu do obiektów zagrożonych – areszt, grzywna, nagana

- uniemożliwienie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – areszt albo grzywna (do 5 tys. zł)

- zanieczyszczanie wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, wody basenowej, kąpieliska – grzywna do 1,5 tys. zł, nagana

- zaniedbanie porządku w obrębie nieruchomości – grzywna do 1,5 tys. zł, nagana

- niezapewnienie przez przewoźnika podróżnym w środkach transportu warunków higieny – grzywna do 1,5 tys. zł[/ramka]

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mail=a.lukaszewicz@rp.pl]a.lukaszewicz@rp.pl[/mail]

[ramka][b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/504820]Zobacz zestawienie zmian w prawie karnym (pdf)[/link][/b][/ramka]