Konfiskata pojazdów pijanym kierowcom. Ministerstwo dementuje

Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło odnieść się do kilku kwestii dotyczących zmian przepisów o konfiskacie aut kierowcom za jazdę pod wpływem alkoholu. Jedną z nich jest sugestia, że zmiany mają na celu "dosypanie" pieniędzy Funduszowi Sprawiedliwości.

Publikacja: 17.04.2024 19:25

Konfiskata pojazdów pijanym kierowcom. Ministerstwo dementuje

Foto: Adobe Stock

„Nie jest prawdą, że Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara chce wykorzystać przepisy o konfiskacie aut kierowcom za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jako instrument służący do finansowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej„ — czytamy na stronie resortu sprawiedliwości. - ”Nie jest to prywatny fundusz Ministra Sprawiedliwości. Jak wskazuje jego nazwa, jest to państwowy Fundusz celowy, który służy wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwami, a także osób, które utraciły zdrowie w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców” - dodano.

Czytaj więcej

Zmiany w konfiskacie pojazdów: sąd zdecyduje, czy pijany straci auto

Nawiązka po decyzji niezawisłego sądu

Jak wyjaśnia resort, o tym, czy nietrzeźwy kierowca zostanie ukarany nawiązką na Fundusz, zdecyduje nie Ministerstwo Sprawiedliwości czy samodzielnie Minister Sprawiedliwości, ale niezawisły i niezależny sąd.

„Sąd kształtuje sankcję karną za konkretne przestępstwo w granicach przewidzianych ustawą, dostosowuje wymiar kary i środków karnych do osoby danego sprawcy. Ma również na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu, w tym stopnień zawinienia. Przy ewentualnym orzekaniu nawiązki, sąd będzie brał pod uwagę okoliczności sprawy i zasadę trafnej represji. Warto zaznaczyć, że w przypadku wypadku lub katastrofy, jeśli sprawca był nietrzeźwy, już obecnie można w określonych okolicznościach orzec nawiązkę na rzecz Funduszu – art. 47 § 3 k.k.” - czytamy w komunikacie biura komunikacji MS.

Projekt resortu Ziobry budził  kontrowersje 

Resort zauważa, że już na etapie prac legislacyjnych nad przygotowanym przez resort Zbigniewa Ziobry projektem ustawy o konfiskacie pojazdów, pojawiło się krytycznych uwag pod adresem tych przepisów. Zostały one złożone m.in. przez Sąd Najwyższy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radców Prawnych, Zespół ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” czy Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja. Zastrzeżenia do nowych przepisów zostały zawarte w opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych dołączonej do nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r. (druk senacki nr 762).

„Krytyczne uwagi dotyczyły głównie obligatoryjności orzekania przepadku pojazdów” - przypomina resort. - „Nałożony przez ustawodawcę na sąd obowiązek orzekania przepadku pojazdu mechanicznego stanowi istotne ograniczenie kompetencji sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.”

Dalej MS podkreśla, że przepadek pojazdów występuje w systemach prawnych innych państw Unii Europejskiej, np. Belgii, Finlandii, Estonii, Luksemburga, Słowenii czy Włoch. Jednak w większości z nich jest on orzekany fakultatywnie, zwykle w sytuacji, gdy dochodzi do skazania nietrzeźwego sprawcy wypadku drogowego albo jeżeli kierowca zostaje zatrzymany po raz kolejny za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

„Obecne kierownictwo Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło pod uwagę krytyczne opinie dotyczące przepisów regulujących konfiskatę pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Po przeprowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych, w resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt przepisów wyjaśniających niejasności wynikające z nowelizacji przepisów, które zostały ogłoszone w 2022 r. i weszły w życie 14 marca br.” - napisało biuro komunikacji  Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczając, że opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt (UD34) zostanie teraz  skierowany do szerokich konsultacji publicznych.

„Nie jest prawdą, że Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara chce wykorzystać przepisy o konfiskacie aut kierowcom za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jako instrument służący do finansowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej„ — czytamy na stronie resortu sprawiedliwości. - ”Nie jest to prywatny fundusz Ministra Sprawiedliwości. Jak wskazuje jego nazwa, jest to państwowy Fundusz celowy, który służy wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwami, a także osób, które utraciły zdrowie w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców” - dodano.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?