Konieczność rejestracji dźwięku i obrazu na salach sądowych. RPO pisze do MS

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na konieczność obowiązkowego nagrywania (rejestracji dźwięku i obrazu) wszystkich czynności procesowych w postępowaniu karnym. Ma to zmniejszyć szanse naruszenia praw uczestników oraz chronić prowadzących postępowania.

Publikacja: 29.03.2024 08:56

Konieczność rejestracji dźwięku i obrazu na salach sądowych. RPO pisze do MS

Foto: Adobe Stock

Dotychczasowym standardem prawnym jest protokołowanie zdecydowanej większości czynności, podejmowanych w postępowaniu karnym. Chodzi tu zarówno o tzw. postępowanie przygotowawcze, a więc śledztwo prokuratorskie i policyjne dochodzenie, jak i o postępowanie przed sądami — czy to na posiedzeniach, czy na rozprawach. Jak jednak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzony powinien zostać obowiązek rejestracji wszystkich tych czynności także za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz (kamery z mikrofonem etc.).

Nagrywanie sądu i prokuratora. RPO: dla bezpieczeństwa wszystkich

Ma to zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom, wobec których toczy się postępowanie, jak i prowadzącym je organom. Ci pierwsi mają mieć dzięki temu zapewnione, że czynności które ich dotyczą będą wykonywane zgodnie z przepisami oraz z poszanowaniem ich praw osobistych, a w razie naruszeń - nagrania stanowić mogą dowód nieprawidłowości. Z drugiej zaś strony, policja, prokuratura i sąd mogą w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnymi fałszywymi oskarżeniami o nadużycia wobec osób w stosunku do których wykonują czynności. Korzyści są więc obopólne — dlaczego jednak Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdecydowało się jak na razie wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, pomimo wcześniejszych wniosków Rzecznika?

Czytaj więcej

Jak korzystać z nagrania rozprawy

Przeczytać o tym możemy w odpowiedzi na jeden z poprzednich wniosków RPO.

— W obecnie obowiązującym stanie prawnym, gwarancje dla osób biorących udział w protokołowanych czynnościach procesowych, w zakresie kontrolowania ich treści, pozostają na stosunkowo wysokim poziomie. — wskazano między innymi w jedynej dotychczasowej odpowiedzi Ministerstwa na poprzednie pisma Rzecznika. — Tym samym, nie zachodzi potrzeba, aby każda czynność procesowa, bez względu na jej znaczenie dla prowadzonego postępowania karnego, musiała być rejestrowana za pośrednictwem obrazu lub dźwięku

Kwestia ta jest bardzo ważna. Jak wskazuje RPO, „w sferze zainteresowania Rzecznika jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego, w tym zagwarantowania, że orzeczenia sądów w sprawach karnych będą wydawane na podstawie prawidłowych ustaleń w zakresie okoliczności faktycznych, przy respektowaniu zasady prawdy materialnej”. Pozostaje więc wierzyć, że rządzący podejdą do tematu na poważnie

Dotychczasowym standardem prawnym jest protokołowanie zdecydowanej większości czynności, podejmowanych w postępowaniu karnym. Chodzi tu zarówno o tzw. postępowanie przygotowawcze, a więc śledztwo prokuratorskie i policyjne dochodzenie, jak i o postępowanie przed sądami — czy to na posiedzeniach, czy na rozprawach. Jak jednak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzony powinien zostać obowiązek rejestracji wszystkich tych czynności także za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz (kamery z mikrofonem etc.).

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona