Jest pisemne uzasadnienie wyroku SN ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika

Nie sposób podzielić poglądu, że akt abolicji indywidualnej nie narusza zasady trójpodziału władz ani nie stanowi nieuzasadnionego wkroczenia w sferę zastrzeżoną dla władzy sądowniczej - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku ws. uchylenia wyroku o umorzeniu sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Publikacja: 03.07.2023 19:59

Jest pisemne uzasadnienie wyroku SN ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Przypomnijmy, że  6 czerwca SN uchylił zaskarżony wyrok dotyczący kasacji w sprawie prawa łaski dla Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwójki innych przedstawicieli CBA, przekazał sprawę do ponownego rozpoznania  (sygnatura akt: II KK 96/23).  SN podtrzymał uchwałę 7 sędziów z 31 maja 2017 r.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika

Kilka dni wcześniej  w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że SN nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski. Jednak Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK  nie wywołało żadnych skutków prawnych.

"Sąd pierwszej instancji dopatrzył się w działaniach oskarżonych przekroczenia uprawnień, działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a także realizacji znamion szeregu innych czynów zabronionych. Wydany przezeń wyrok nie doczekał się jednak weryfikacji merytorycznej w toku kontroli instancyjnej" - przypomniał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu. Tymczasem - podkreślił  - "weryfikacja taka była nie tylko wymagana prawem, ale i pożądana z perspektywy interesu publicznego."

Zamiast tego, Sąd odwoławczy "przyjął, że Prezydent RP,  stosując w akcie łaski formułę „przebaczenia i puszczenia w niepamięć”, skorzystał z przysługującego mu, zgodnie z art. 139 Konstytucji, szeroko rozumianego i niczym nieograniczonego prawa łaski, obejmującego także abolicję indywidualną." W ocenie Sądu odwoławczego postanowienie prezydenta o abolicji indywidualnej jest wiążące dla organów wymiaru sprawiedliwości i przesądza o niemożności kontynuowania postępowania karnego przeciwko oskarżonym objętym prawem łaski" - wyjaśnił SN. Innymi słowy,  sąd odwoławczy stwierdził, że „decyzja głowy państwa przekreśliła możliwość ewentualnego stwierdzenia winy i wymierzenia kar oskarżonym,  jednocześnie nie rozstrzygając o kluczowych dla odpowiedzialności oskarżonych kwestiach”.

W ocenie SN stanowisko sądu odwoławczego nie jest trafne. Choć SN przyznał jednocześnie, że  nie było zadaniem łatwym dokonanie oceny prawnej sytuacji procesowej jaka zaistniała  w związku z "niemającym precedensu w historii polskiego konstytucjonalizmu"  postanowieniem Prezydenta RP.

Zobacz pełne uzasadnienie wyroku  dotyczącego kasacji w sprawie prawa łaski dla Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwójki innych przedstawicieli CBA:

Przypomnijmy, że  6 czerwca SN uchylił zaskarżony wyrok dotyczący kasacji w sprawie prawa łaski dla Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwójki innych przedstawicieli CBA, przekazał sprawę do ponownego rozpoznania  (sygnatura akt: II KK 96/23).  SN podtrzymał uchwałę 7 sędziów z 31 maja 2017 r.

Kilka dni wcześniej  w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że SN nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski. Jednak Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK  nie wywołało żadnych skutków prawnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt