Do RCL trafił właśnie projekt zmian w regulaminie urzędowania prokuratur. Chodzi o podróżowanie małoletnich, a wszystko jest związane z rozbudową Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.

Każdy wpis prokuratora lub sądu do systemu może udaremnić porwanie dziecka lub wywiezienie go za granicę. Części małoletnich postanowiono uniemożliwić podróżowanie ze względu na zagrożenie uprowadzeniem przez rodzica. Inna kategoria to uniemożliwienie podróżowania ze względu na realne zagrożenie, że zostaną wywiezieni z terytorium państwa UE.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Uproszczenia transgranicznych spraw rodzinnych