Postępowanie dotyczyło wydarzeń, jakie miały miejsce w październiku 2020 roku. Wówczas Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu - jest niezgodny z polską konstytucją.

Po ogłoszeniu kontrowersyjnego wyroku odbywały się demonstracje przeciwko decyzji Trybunału. Jeden z nich odbył się w poznańskiej katedrze, gdzie grupa ponad 30 osób podczas mszy protestowała z transparentami o treściach związanych z prawem aborcji.

Jak przypomina PAP, po proteście w katedrze prokuratura oskarżyła 32 osoby o to, że "wspólnie i w porozumieniu złośliwie przeszkadzali publicznemu wykonywaniu aktu religijnego". Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wyrok nie jest prawomocny.