W marcu tego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skazał Kochanowicz-Mańk na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu za nieudostępnienie informacji publicznej. Uniewinnieni zostali natomiast członkowie zarządu - Tadeusz Rydzyk oraz Jan Król. 

Postępowanie toczyło się w związku z naruszeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej - Watchdog Polska od listopada 2016 roku próbowała uzyskać od Fundacji informacje o przedsięwzięciach finansowanych ze środków pulicznych od 2008 roku - informacja ta nie została udostępniona, wobec tego Lux Veritatis zostało ukarane karą grzywny, a sąd wydał nakaz udostępnienia informcji, których dotyczył wniosek. Mimo nakazu nie spełniono prośby Watchdog Polska. 

Czytaj więcej

Zapadł wyrok karny ws. fundacji o. Tadeusza Rydzyka

Wobec tego stowarzyszenie złożyła subsydiarny akt oskarżenia, które skutkiem było skazanie dyrektor finansowej. Dziś jednak warszawska prokuratura poinformowała, że złożono apelację od wyroku apelacyjnego - Prokuratura uważa, że proces w sprawie był niedopuszczalny, zaś postępowanie powinno zostać umorzone przed jego rozpoczęciem. Nadto, zebrane w sprawie dowody wskazują, że oskarżona nie działała z zamiarem nieudzielenia wnioskowanej informacji, a zatem swoim zachowaniem nie dopuściła się popełnienia przedmiotowego przestępstwa. Prokuratura uważa, że sąd dokonał wadliwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, przez co doszło do niesłusznego skazania – mówiła prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy warszawskiej Prokuratury Okręgowej.