Chodzi o przyjęty w poniedziałek przez rząd projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektem zajmuje się Sejm. We wtorek wpłynęła autopoprawka.

Zgodnie z nią, wyższe kary za przestępstwa popełnione na szkodę uchodźców z Ukrainy dotyczą takich czynów jak:

- bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 kk),

- handel ludźmi (art. 189a kk),

- zmuszania do określonego działania poprzez stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej (art. 191 kk),

- zmuszanie do uprawiania prostytucji (art. 203 kk) oraz

- nakłanianie do uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy czerpanie korzyści z cudzej prostytucji (art. 204 kk).

W przypadku niektórych czynów zaostrzenie sankcji jest szczególnie wyraźne, np. w przypadku zmuszania do prostytucji oraz stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa na szkodę małoletniego grozić będzie od 10 do 15 lat więzienia, a nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Projekt specustawy przewiduje, iż cała ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od 24 lutego 2022 r.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Czytaj więcej

Zakaz eksmisji nie będzie dotyczył uchodźców z Ukrainy