Z pytaniem prawnym do siedmioosobowego składu zwróciła się pierwsza prezes SN. Powodem były rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych i samego SN. W ich rozwikłaniu nie pomagały przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które nie normują wprost problematyki orzekania o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego.

– Nie można problemu bagatelizować. Biorąc pod uwagę liczbę spraw rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym, zagrożenie niejednolitością orzecznictwa jest znaczne – uzasadniała wniosek pierwsza prezes SN.

Część sądów uważała, że zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego jest w postępowaniu wykroczeniowym niezaskarżalne. Inne, że jest dopuszczalne. SN nie miał wątpliwości: zażalenie nie przysługuje.

Oznacza to, że strona w sprawie wykroczeniowej ma prawo żądać uzasadnienia wyroku. Gdy jednak sąd odmówi, sprawa się kończy.

sygnatura akt: I KZP 12/17