Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić ustawę o Służbie Więziennej. Projekt jest już gotowy i właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi m.in. o utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Ten ma przypilnować funkcjonariuszy, którym zdarza się popadać w konflikt z prawem. Często razem ze skazanymi.

Bezpośredni kontakt z osobami izolowanymi, często powiązanymi ze światem zorganizowanej przestępczości, może się wiązać z zagrożeniem korupcją czy innymi próbami wywierania nacisku na funkcjonariuszy przez te osoby lub osoby z nimi powiązane i pozostające na wolności.

Czy tak będzie rzeczywiście?

Skutkiem takiego kontaktu może być nawiązanie relacji z takimi osobami. W grę może wchodzić nie tylko chęć zysku, ale też strach o siebie i najbliższych wobec realnych gróźb karalnych.

Czytaj więcej

Służba Więzienna pod lupą

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało ostatni specjalny program reform.

– Przygotowaliśmy zmianę poprawiającą bezpieczeństwo obywateli. „Nowoczesne więziennictwo" to kompleksowa reforma, która wprowadza usprawnienia w działalności zakładów karnych i odbywaniu kar przez więźniów – przekonuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Do najważniejszych elementów reformy zaliczono: rozszerzenie pracy więźniów, rozwój dozoru elektronicznego czy koniec z ignorowaniem kary więzienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje także likwidację przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej czy wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych oraz lepsze wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

– Filary zmian dotyczą reorganizacji szkolenia, struktury i wykonywania codziennych obowiązków przez Służbę Więzienną i zmiany warunków przebywania w zakładach karnych ponad 70 tys. osadzonych – zapowiada MS.

Już dziś jednak wiadomo, że nie jest to jedyna reforma więziennictwa. Skazani (w dobie pandemii) muszą dostarczyć profesjonalne informacje, z kim mieli kontakt i jak się czują.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe