Jak czytamy w komunikacie prasowym, prokuratura zamierza postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Marian Banaś miał też nakłaniać Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej.

Prokuratura podaje, że śledztwo zostało wszczęte wskutek zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw złożonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i posłów na Sejm z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, Marian Banaś zaniżył wartość posiadanych zasobów finansowych w każdym z 10 oświadczeń majątkowych skontrolowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które składał od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. jako szef Służby Celnej, szef Krajowej Administracji Skarbowej, minister finansów i prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wysokość zaniżonej kwoty sięgała nawet 550 tysięcy złotych.

Ponadto Marian Banaś zataił w oświadczeniach majątkowych inwestycję w dzieło sztuki ,rzeźbę włoskiego artysty, i dochód osiągnięty z jej sprzedaży. Za podanie nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności - czytamy w komunikacie.

Prokuratura zamierza postawić prezesowi NIK również zarzut przestępstwa skarbowego polegającego na zaniżaniu w deklaracjach podatkowych za lata 2015-2020 przychodów z dzierżawy kamienicy w Krakowie. Naraziło to Skarb Państwa na stratę ponad 50 tysięcy złotych z należnego podatku dochodowego.

- W ocenie prokuratury zebrane dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, dlatego wymagają oceny w postępowaniu sądowym. Będzie to możliwie, jeśli Sejm RP wyrazi zgodę na uchylenie immunitetu prezesowi NIK - wyjaśniono w komunikacie.

Wcześniej Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. i społeczny doradca prezesa NIK, prywatnie jego syn Jakub Banaś zostali zatrzymani przez CBA do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK opiera się na dowodach zebranych w prawie 80 tomach akt. "Obejmują dokumentację znalezioną w efekcie przeprowadzonych przez CBA kilkudziesięciu przeszukań, a także pozyskaną z banków, urzędów i innych instytucji oraz elektroniczną korespondencję prowadzoną przez Mariana Banasia. Na materiał dowodowy składają się także sporządzone przez CBA analizy przepływów na rachunkach bankowych oraz opinie biegłych w zakresie podatków i szacowania wartości nieruchomości".

Za podanie nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Postawienie zarzutów prezesowi NIK nie oznacza jego dymisji. Do czasu prawomocnego wyroku istnieje domniemanie niewinności, które chroni m.in. prezesa NIK od dymisji ze stanowiska.

Na uchylenie immunitetu musi wyrazić zgodę Sejm RP.

Współautorkami tekstu są Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka