Dla dziecka zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości jest często źródłem dodatkowego stresu. Tydzień Ofiar Przestępstw to moment szczególnej refleksji nad rozwiązaniami, które mogą skutecznie chronić tych małoletnich.

- Gdy dziecko, które doświadczyło przemocy lub wykorzystywania zeznaje w charakterze świadka, musi opowiedzieć obcym osobom o bolesnych sytuacjach, o których chciałoby zapomnieć. Często mówi także o faktach, które obciążają jego bliskich. Bez odpowiedniego przygotowania i wsparcia może przeżyć ponowną traumę - mówi dr Monika Sajkowska, dyrektorka Fundacji Dzieci Niczyje.

W Polsce poziom ochrony małoletnich uczestniczących w procedurach karnych systematycznie się podnosi. Od stycznia br. dzieci – ofiary przestępstw z użyciem przemocy, wykorzystywania seksualnego czy handlu ludźmi muszą być przesłuchiwane w przyjaznym pokoju przesłuchań i tylko jeden raz w toku całego postępowania sądowego. Ochrona taka przysługuje do 18. roku życia. To ważny krok w kierunku zabezpieczenia interesów dziecka w czasie składania zeznań.

Blisko 7 tys. dzieci rocznie jest przesłuchiwanych w charakterze świadka w trybie ochronnym art. 185 kpk

Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości podejmuje szereg działań na rzecz ochrony praw dzieci – ofiar przestępstw. Efektem tej współpracy jest blisko 70 certyfikatów przyznanych przyjaznym pokojom przesłuchań dzieci. Setki profesjonalistów – w tym sędziów i biegłych psychologów na szkoleniach organizowanych przez fundację podniosło swoje kompetencje w zakresie przesłuchiwania małoletnich świadków.

Teraz, gdy dzięki zmianie prawa przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych miejscach będzie obligacją sądów, zostanie stworzony także punkt konsultacyjny udzielający informacji na temat tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań oraz odbywać się będą seminaria edukacyjne poświęcone ochronie dziecka w postępowaniu karnym oraz cywilnym.

Ochrona małoletnich w procesie karnym systematycznie się podnosi

- To bardzo ważne, że resort sprawiedliwości dostrzega wagę ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Jesteśmy na dobrej drodze, by dorównać standardom krajów, które już dawno podjęły to wyzwanie  – dodaje dr Sajkowska.

W ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw FDN przygotowała specjalne dyżury psychologiczne i prawne oraz konsultacje w zakresie przygotowania dziecka do przyjaznego przesłuchania.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpocznie się 24 lutego 2014 r. i trwać będzie do 1 marca 2014 r.